I SF vil vi investere i mennesket. Det vigtigste sted at starte er at skabe de bedst mulige rammer omkring vores børn. Børn er vores vigtigste aktie.

Der skal være rum til omsorg og meningsfulde aktiviteter for alle børn i vores institutioner. Vi skal sikre de bedst mulige rammer omkring børns udvikling. Det kræver at der er mange dygtige voksne, der ved, hvor man skal sætte ind, så alle børn bliver mødt, set, anerkendt og udfordret hver eneste dag.

Udviklingen er kun gået i én retning og det er den forkerte. Antallet af børn pr. voksen er steget markant på landsplan. Det er tid til at skifte spor og køre i den modsatte retning. Ved at sikre flere voksne i institutionerne skabes rum for flere daglige aktiviteter og chancen for at det enkelte barn hver dag mødes på lige nøjagtig den rigtige måde bliver markant bedre. Samtidig kan det gøre institutionerne mere robuste og sikre, at der også er en reel mulighed for at pædagogerne kan få efteruddannelse og lave tværfagligt arbejde uden at det går for meget ud over den enkelte institution.

Særligt vil det give et løft til de børn, der har mest brug for det ekstra overskud og den ekstra voksentid. Vi skal sætte ind mod den negative sociale arv og give alle børn en reel mulighed for det gode liv og for at træde ud af dårlige mønstre. Her spiller institutioner og deres professionelle pædagogiske arbejde en afgørende rolle.

SF vil i den kommende valgperiode afsætte 2 mia til at give vuggestuer og børnehaver bedre vilkår. Pengene skal udelukkende gå til at sikre flere voksne. Konkret betyder det 5000 ekstra voksne på landsplan og at der i vuggestuer er 3 børn pr voksen og i børnehaver 6 børn pr. voksen. Det er en markant fremgang, der kommer til at give hele området et kæmpe løft. Det skaber tryggere forældre og sikrer, at alle kommer bedst muligt fra start i livet.

Af: Lars Olesen, folketingskandidat SF – Fredericia, Prinsessegade 62, 1.tv 7000 Fredericia