Region Syddanmark oplever en flot fremgang, når vi kigger på den procentvise udvikling af kvindelige iværksættere under 25 år Det viser det nye Iværksætterindblik 2021. Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om, hvordan det står til med dansk iværksætteri. Der er fokus på de nyetablerede virksomheder, både overordnet set og opdelt på parametre såsom geografi, køn, alder og uddannelse.

Tallene taler for sig selv når vi ser på fordelingen af kvinder og mænd der starter egen virksomhed. Fordeling på landsplan er 73-27 i mændenes favør, men dykker vi ned i tallene, ser det generelt godt ud for de kvindelige iværksættere. På landsplan ser vi en fremgang på 16,1 pct. over perioden fra 2014 til 2019. Opdeler vi yderligere på alder, har især de unge kvinder under 25 år i Region Syddanmark fuld fart på. I samme periode ser vi nemlig en stigning på 8 procentpoint, hvilket er den højeste procentvise fremgang for unge kvindelige iværksættere i alle regioner

– Årets Iværksætterindblik viser to positive tendenser. Vi begynder at se, at andelen af kvindelige iværksætter stiger, og at der er endnu flere unge, som springer ud som iværksætter. Det er dejligt at se, at de mange indsatser, som både Fonden for Entreprenørskab og andre aktører har sat iværk for at fremme iværksætteri bland både unge og kvinder, begynder at vise sig i statistikkerne. Jeg tror, at både den stigende offentlige opmærksomhed på iværksætteri, antallet af rollemodeller, og de mange indsatser i vores uddannelser har medvirket til denne udvikling, siger Christian Vintergaard, direktør i Fonden for Entreprenørskab.

Fredericia og Nordfyns kommune trækker op

Ser vi overordnet på udviklingen i antallet af kvindelige iværksættere, er det især Fredericia Kommune samt Nordfyns Kommune som trækker op. Region Syddanmark har altså 2 kommuner i top tre over alle kommuner, når vi ser på udviklingen i kvindelige iværksættere fra 2014 til 2019. Også kommuner som Billund, Aabenraa samt Esbjerg/Fanø (disse kommuner er slået sammen af hensyn til diskretionering) ligger alle med en flot procentvis fremgang.

Ud af alle nystiftede virksomheder i Nordfyns Kommune, står der en kvindelig stifter bag mere end hver femte af disse. Kønsfordelingen siger altså 41/59, hvilket er den fordeling som er mest ligeligt ud af alle kommuner i Danmark.