Arbejdsmarkedsudvalget har brugt 34 millioner kr. mindre end forventet sidste år på trods af ekstra udgifter. Formanden for udvalget glæder sig samtidig over, at flere er kommet i arbejde.

Rent økonomisk har der været rigeligt med udfordringer på arbejdsmarkedsområdet i det forgangne år. Ekstra udgifter til modtagelse af flygtninge og en statslig regulering af beskæftigelsestilskuddet har sat deres præg på regnskabet. Men alligevel er der brugt 34 millioner kr. mindre, end der var budgetteret med.

Christoffer Melson (V) er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, og han glæder sig over det positive resultat. ”Resultatet afspejler, at det går rigtig godt med at få folk i arbejde i Vejle Kommune. Jeg glæder mig særligt over, at langtidsledigheden er faldet markant, da langtidsledighed kan have store personlige konsekvenser” forklarer han og fortsætter: ”Der skal også lyde en stor tak til vores medarbejdere, som på trods af ændringer og nye udfordringer formår at bevare serviceniveauet og sikre en effektiv drift”.

Samtidig forklarer han, at det reelle resultat faktisk er endnu bedre, end tallene umiddelbart afspejler. De dækker nemlig over ret omfattende justeringer i forhold til regnskabet for 2014. Bl.a. er budgettet for 2015 er blevet reduceret med 27 mio. kr. som følge af forlig i byrådet.

”Hvis man medregner de justeringer, der er foretaget og de ekstra udgifter til integrationsområdet, så er mindreforbruget i 2015 på omkring 74 millioner kr. Det understreger, at arbejdsmarkedet i Vejle er inde i en rigtig god udvikling” uddyber en tilfreds formand.

Det gode resultat på arbejdsmarkedsområde kommer hele kommunen til gode. 32 af de 34 millioner sparede kroner ryger nemlig i den fælles kommunekasse og kan dermed bruges til andre formål.

Afslutningsvist fortæller Christoffer Melson, at økonomien på arbejdsmarkedsområdet også i fremtiden vil være præget af en vis uforudsigelighed: ”Refusionsomlægningen medfører en væsentlig usikkerhed i økonomien, men vi er heldigvis godt rustet, så vi skal nok klare de udfordringer, fremtiden måtte byde på”.

Fakta

Arbejdsmarkedsudvalgets hovedopgaver er:

– kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, opfølgning, revalidering og fleksjob

– førtidspension

– arbejdsmarkedsydelse, jobafklaring og ressourceforløb

– integration – opgaver i forhold til kommunens flygtninge og familiesammenførte

– beskæftigelsesprojekter, afklaring og straksaktivering

– Jobbutikken og Virksomhedsservice.