Mere end 40.000 mennesker har mistet retten til deres dagpenge og står i en økonomisk svær situation. Alligevel nægter regeringen at hjælpe.

”Vi har medlemmer, der må sælge deres bolig, for at få det til at hænge sammen. Og medlemmer, der ikke kan sende deres børn på hyttetur, fordi det koster 300 kroner. Det gør et stort indtryk på mig at høre om, og jeg kan ikke forstå, at det ikke også gør indtryk på regeringen,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

Han opfordrer derfor politikerne til at revurdere dagpengereglerne, så tusindvis af mennesker ikke mister deres dagpenge.

”Genoptjeningsretten bør forkortes og de supplerende dagpenge forlænges, så man kan få dagpenge igen efter at have haft vikariater. Og man bør også kunne genoptjene dagpengene ved at deltage i jobrotation eller have et løntilskudsjob. Det er fuldstændigt urimeligt at mennesker, der står op hver morgen og passer et arbejde, ikke efterfølgende bliver berettiget til dagpenge,” siger Dennis Kristensen.

Han roser, at finanslovsforslagets sundhedsudspil er et skridt i den rigtige retning i forhold til at fjerne ulighed i sundhed. Men han understreger samtidig, at der må gøres noget ved de voldsomme overbelægninger, der i dag er på hospitalerne.

”Hvis de fem milliarder over tre år skal kunne mærkes som forbedringer i sundhedsvæsenet, så må man også se på, hvad der kan gøres ved overbelægningerne,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Det er rigtigt positivt, at regeringen afsætter 1½ milliard til velfærdsforbedringer og sikrer en lille stigning i det offentlige forbrug. Men hvis der skal blive tale om ægte velfærdsforbedringer, skal kommunerne i modsætning til i dag bruge de penge, der bliver afsat til dem. Ellers sker der det samme som ved ældremilliarden, hvor pengene havnede i et hul skabt af kommunernes besparelser,” siger Dennis Kristensen.

(Arkivfoto)