Der er en øget risiko for komplikationer ved fødsler 11-14 dage over termin sammenlignet med fødsler 7-10 dage over termin, viser stort nyt registerstudie lavet af Aalborg Universitetshospital, Klinisk Institut på Aalborg Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Forskergruppen har vist, at der øget risiko for komplikationer for de nyfødte, for indgreb i fødslen og for komplikationer til fødslen ved fødsler 11-14 dage over termin sammenlignet med fødsler 7-10 dage over termin.

Denne øgede risiko var til stede, selvom resultaterne var kontrolleret for igangsættelse og andre faktorer, der kan have betydning for risikoen for komplikationer.

Der var blandt andet større risiko for, at børnene havde lav Apgar-score ved fødslen, eller at børnene havde behov for støtte til vejrtrækningen, fordi de eksempelvis havde slugt fostervand.

Svære fødsler

Under fødslerne var der øget risiko for udsving i fosterets hjertefrekvens, der gav grund til bekymring og ekstra overvågning, større risiko for feber under fødslen, større risiko for at fødslen endte med kopforløsning (12% øget risiko) eller kejsersnit (17% øget risiko).

– Vi fandt også, at der var større forekomst af svære bristning af mellemkødet og svær blødning efter fødslen ved fødsler, der foregik 11-14 dage efter termin. Forekomsten var øget med hhv. 11% og 13%, siger overlæge Charlotte Brix Andersson.

Studiet inkluderer alle enkeltfødsler, hvor der var planlagt vaginal fødsel i Danmark i perioden 2009 til 2018. I studiet er der kontrolleret for faktorer, der har betydning for risikoen for komplikationer i fødslen blandt andet igangsættelse.

Studiet er udgivet i det medicinske tidsskrift AOGS.

Risikoen intensiv behandling eller død øges med 65%

Risikoen for at barnet er svært påvirket af fødslen og har behov for omfattende intensiv behandling (respiratorbehandling, NO-behandling eller kølebehandling) og eventuelt dør indenfor den første måned er øget med 65%.

Det er heldigvis sjældent ifølge Charlotte Brix Andersson. Risikoen er øget fra 1,9 pr. 1000 fødsler til 2,7 pr. 1000 fødsler.

Anbefalinger for nyligt ændret

Sundhedsstyrelsen har for nyligt sendt en national klinisk anbefaling i høring, der omhandler, hvornår en fødsel bør sættes i gang. Den nye anbefaling er, at man fremrykker det tidspunkt, hvor man overvejer igangsættelse nogle dage, til uge 41+0 dage.

Tidligere blev det anbefalet, at fødslen sættes i gang, når graviditeten er gået 9 til 11 dage over terminen ved ukomplicerede graviditeter og 7 dage over terminen, hvis graviditeten er kompliceret af for eksempel højt BMI eller graviditetsbetinget sukkersyge.

Anbefalingerne er under revision, eller er blevet revideret flere andre steder. Blandt andet har WHO ændret anbefalingen til igangsættelse, så det nu er 7 dage efter termin.

Fakta

Apgar-scoren er en vurdering af nyfødtes helbredstilstand 1, 5 og 10 minutter efter fødslen. Scoren blev oprindeligt udviklet af dr. Virginia Apgar, Columbia University i 1952 som et svar på behovet for en standardiseret metode til at vurdere nyfødte.