Krigen i Ukraine udløser nu en folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold i EU-samarbejdet. Regeringen og forligspartierne omkring en ny forsvarsaftale præsenterede her til aften på et pressemøde en markant ny kurs for den danske forsvarspolitik.

Danmark har indtil videre holdt sig udenfor det europæiske forsvarssamarbejde, men det skal nu op til en ny Folkeafstemning. Baggrunden er krigen i Ukraine, der har forandret den sikkerhedspolitiske situation i Europa markant på ganske kort tid. Den 2. juni 1992 stemte 50.7% af den danske befolkning nej til at deltage i Maastricht-traktaten, der var en markant udvidelse af det europæiske samarbejde med dannelsen af en europæisk union. Men danskerne ønskede ikke denne union, hvilket førte til et ”nationalt kompromis” mellem de bærende partier i Folketinget, og der blev indgået en aftale den 27. oktober 1992, hvor der blandt andet blev taget forbehold for Danmarks deltagelse i et europæisk forsvarssamarbejde.

Det er dette forbehold, som regeringen og forligspartierne nu vil bede befolkningen om at tage stilling til.

Den russiske invasion af Ukraine har sendt chokbølger gennem Europa og det meste af verden, samtidig med at en flygtningestrøm er begyndt. Statsminister Mette Frederiksen sagde på et pressemøde hertil aften, at man var nød til at stå sammen med den vestlige verden. Samtidig er der bred opbakning fra Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF og Det Radikale Venstre, der også har indgået en forsvarsaftale med regeringen, hvor man lover at øge forsvarsbudgettet til 2% af BNP inden 2033.

– Det kommer til at betyde svære prioriteringer, sagde statsministeren, uden at hun dog ville redegøre for, hvilke prioriteringer der er tale om.

Essensen af aftalerne er at der skal findes ekstra penge i statsbudgettet til at finansiere de nye forsvarsudgifter, der er en betydelig forøgelse af de eksisterende budgetter. Også Tyskland meddelte i forleden at man vil øge det tyske forsvarsbudget, og det sker på trods af en historisk tilbageholdenhed med midler til det tyske forsvar.