29.000 industriarbejdspladser gør Trekantområdet til landets stærkeste produktionscentrum – med flere industriarbejdspladser end Århus, København og Odense tilsammen. Men industrien står overfor en række udfordringer i fremtiden, og derfor har de seks kommuner i Trekantområdet netop vedtaget tre initiativer, som skal styrke og sikre områdets produktionsvirksomheder.

I mandags mødtes de tre lokale folketingsmedlemmer Eva Kjer Hansen (V), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Karina Adsbøl (DF) med Trekantområdets borgmestre på virksomheden Fiberline i Middelfart, hvor de ud over en rundvisning af direktør Peter Thorning, fik en snak om de nye tiltag i Trekantområdet.

Det er spændende at høre om de udfordringer, som industrien står overfor – og de initiativer, der er i gang for at løse dem. Mange er af den opfattelse, at industrien er en døende branche i Danmark. Det er den ikke – og slet ikke hvis vi forstår at give den optimale vilkår. Det er vigtigt, at vi beholder de mange arbejdspladser her i Danmark, siger Karina Adsbøl (DF).

Mangel på arbejdskraft

Under rundvisningen fortalte Fiberlines direktør Peter Thorning, at industrien oplever mangel på især industriteknikere og industrielektrikere, og at han derfor hilste initiativerne i Trekantområdet meget velkomne.
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er enig.
Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at sikre vores virksomheder den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for og efterlyser. Derfor er det godt at se, at Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner står sammen om at styrke de uddannelser, som virksomhederne efterspørger – og vil efterspørge i fremtiden, siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Eva Kjer Hansen (V) glædede sig over, at de vedtagne initiativer også har fokus på at støtte lederne i området mange små og mellemstore industrivirksomheder. Blandt andet gennem en mere specialiseret og målrettet erhvervsservice samt oprettelsen af Center for Industriel Ledelse, der skal gøre lederne endnu bedre til at udvikle og optimere deres forretning.

Mange af de små og mellemstore produktionsvirksomheder bliver ledet af ejeren, som jo ofte er innovative iværksættere med speciale inden for et bestemt fagområde. De skal klædes bedre på til at klare de udfordringer, som morgendagens ledere bliver konfronteret med. Det er et vigtigt fundament for vækst, siger Eva Kjer Hansen (V).

Mandagens besøg er en del af halvårlig tradition, hvor Trekantområdets seks borgmestre og de lokale folketingsmedlemmer mødes for at opdatere hinanden på, hvad der arbejdes med i henholdsvis kommunerne og i Folketinget.

FAKTA

De tre nye initiativer er:

Produktionsfokuseret erhvervsservice

Fokuseret og intensiv erhvervsservice målrettet små og mellemstore produktionsvirksomheder i Trekantområdet med fokus på afdækning af behov og udfordringer. Det forventes, at initiativet vil skabe op til 175 jobs efter 2 år.

Danish International Manufacturing Academy

DIMA er et tæt samarbejde mellem Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at styrke vækst, innovation og attraktive uddannelses- og jobmuligheder i industrien.

Center for Industriel Ledelse

Center for Industriel Ledelse er et nationalt kraftcenter, der skal styrke produktionsvirksomhedernes ledelseskompetencer – og i særdeleshed deres evne til at arbejde med forretningsmodeludvikling.

(Foto: Trekantområdet Danmark )