Annonce

Søndag d 3/4 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Sundhedshuset i Fredericia.

Omkring 40 mennesker mødte op og foreningen Retssikkerhed for alle er nu en realitet. Foreningens formål er at bistå borgere der måtte have brug for hjælp i forhold til sager med Fredericia Kommune.

Foreningen er en velgørende/almennyttig forening som ved hjælp af donationer vil være den uvildige instans der yder bistand i sager med kommunen, dette i form af bisiddere og jurister.

Der vil snarest komme en Facebookside med formål, bestyrelse og kontaktoplysninger.

Annonce