Annonce

Der er opstået en uvished internt i Fredericia Kommune omkring, hvem der egentlig har truffet beslutningen om at aflyse alle udlandsture for kommunens folkeskoler. Skolelederne peger på ”centralt hold”, forvaltningen sagde først coronataskforce, men en aktindsigt viser, at de ikke kan træffe den beslutning. Så hvem har truffet beslutningen?

– Det er mig, direktøren og corona task force, der har truffet den beslutning for tid tilbage, lød det fra Magnus Kudahl te Pas, chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid i Fredericia Kommune, tilbage i starten af marts, i et interview med Danske Digitale Medier.

Meldingen fra skoleledelserne er, at der er tale om en beslutning truffet af forvaltningen, en beslutning som Magnus Kudahl te Pas bekræfter i dette interview. Fra skoleledelsen fremgår det, at det ikke er muligt at rykke rejsen til næste skoleår. Men den beslutning er for egen regning, fortæller Magnus Kudahl te Pas.

– Vi har ikke diskuteret, at det ikke kan rykkes. Det er ude på skolerne. Vi har sagt, at de rejser man eventuelt alligevel har aflyst ikke bliver genoptaget. Vi har ikke sagt, at man ikke kan udskyde dem. Der kan være noget teknisk i forhold til lærertimerne, der er sat af, forklarede chef Magnus te Pas.

Beslutning ligger ikke hos forvaltningen

Der er blevet meddelt afslag i beslutningsreferatet vedrørende aflysning/udskydning af udlandsrejser i 2022, idet dokumentet ikke er oprettet eller indgået til Fredericia Kommune, et sådan dokument findes således ikke i Fredericia Kommune. Dette betyder altså, at der ikke er journaliseret en beslutning omkring aflysningen af udlandsture, til trods for, at Magnus te Pas tidligere har bekræftet, at det er en beslutning, der er truffet centralt i forvaltningen.

– Der har ikke været tale om aflysning af lejrskoler. Lejrskoler, som skulle være gået til udlandet, er i stedet tilrettelagt i Danmark. Kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende lejrskoler ligger hos skolelederen. I efteråret 2021 drøftede skolelederne tilrettelæggelse af lejrskoler med fagchefen for Dagtilbud, Skoler og Fritid i lyset af coronasituationen. Her blev man af hensyn til børnenes sundhed og tryghed samt skolernes økonomi enige om, at lejrskoler skulle tilrettelægges indenlands, lyder det fra Fredericia Kommune.

Annonce

Det er med dette bekræftet, at forvaltningen ikke har bemyndigelse til at aflyse skolerejser. Dette til trods for, at skolelederne peger på en ”beslutning truffet på centralt hold”, samt at Magnus te Pas selv har bekræftet beslutningen.

Coronataskforce uden bemyndigelse

Gennem aktindsigter har vi kunnet afsløre, at coronataskforce siden 1. januar 2021 ikke har haft bemyndigelse til at træffe beslutninger. Dette bliver endvidere bekræftet i nye oplysninger fra Fredericia Kommune.

– Taskforcen blev nedsat af den daværende kommunaldirektør ca. en uge før, statsministeren lukkede landet ned i marts 2020. Da daværende kommunaldirektør stoppede, overtog direktør Yelva Bjørnholdt Jensen, skriver Fredericia Kommune og fortsætter:

– Gruppen, som blev nedsat af direktionen med bemyndigelse fra Økonomi- og Erhvervsudvalget bestod af en lang række af chefer og medarbejdere fra alle dele af forvaltningen, og der blev løbende blevet skiftet ind og ud, alt efter situationen. Gruppen havde ikke noget selvstændigt mandat og ikke noget budget. Det var en gruppe, som havde til formål at sikre, at alle blev informeret om gældende retningslinjer og den lokale implementering, samt information til borgere og samarbejdspartnere. Gruppen er pt. sat på pause. Gruppen var også på pause sidste sommer. Den kan aktiveres igen ved behov.

– Fordele og ulemper ved at afvikle lejrskoler i skyggen af Corona har været vendt i Task Force, men der var ikke noget beslutningsmandat i gruppen. Det ligger hos skolelederne, der har kompetencen til at træffe beslutninger om lejrskoler – inden for egen budgetramme. Det foregår i dialog med skolebestyrelsen, lyder det i en aktindsigt.

Endvidere bekræftes det, at der ikke i Økonomiudvalget har været behandlet sager vedrørende Corona Task Force siden behandlingen i Økonomiudvalget 17. august 2020.

Fredericia Kommune skriver altså i deres egen aktindsigt, at hverken forvaltningen eller coronataskforce har haft bemyndigelse til at ændre på skolerejser for kommunens folkeskoler. Dette til trods har chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid, Magnus te Pas, bekræftet i et interview, at det er en beslutning truffet af netop forvaltningens ledelse og coronataskforce.

Forvaltningschef: Det er en fortalelse

Magnus Kudahl te Pas, chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid i Fredericia Kommune, fortæller nu, at han har fortalt sig i det første interview. Han fortæller nu, at beslutningen ikke er truffet af forvaltningen.

– Vi er blevet spurgt om, hvad anbefalingen er fra skolerne. De har spurgt, hvad de kunne gøre. Vi har meldt tilbage med vores anbefalinger. Så det er klart en fortalelse fra min side, siger Magnus te Pas og fortsætter:

– Det har været oppe fire gange i løbet af efteråret. De har spurgt om, hvilke anbefalinger, vi har haft. Derfor har vi haft det oppe på vores møde. Derfor har vi haft det oppe på møderne. Det her har været en anderledes situation. Vi har hele tiden villet lave en tryg rejse. Det er lejrture, som er noget, vi gør for alle elever. Der skal tilbydes, at alle kan tage med uanset hvad. Vi har været meget opmærksomme på, hvad vi kan med det her. Der er ikke noget, vi hellere vil end at tage på skolerejser, men selvfølgelig er man opmærksom på, at man skal kunne gennemføre de her rejser.

– Bemyndigelsen til skolerejser ligger hos skoleledelsen, men når vi bliver spurgt om retningslinjer, så har vi forsøgt at hjælpe skolerne. For alle skal kunne tage med, uanset om man er vaccineret eller ej. Der har været mange ting i den her periode, hvor folk har været presset på, hvor tingene er blevet besluttet. Coronataskforce, der er blevet spurgt om det her, er hele tiden kommet med de anbefalinger, vi har. At skolelederne så henviser til det som centralt hold, det kan godt være, siger Magnus te Pas.

Annonce