Som et led i Industriens Uge afholdes der på Fredericia Maskinmesterskole en temadag med automatisering, digitalisering og fremtidens muligheder på dagsordenen. Her holder Post. Doc. ved Syddansk Universitet, Jakob Schlichter, et oplæg.

Jakob Schlichter stillede velvilligt op til en snak om det oplæg han skal holde på Fredericia Maskinmesterskole som led i Industriens Uge. Oplægget handler om Jakobs helt store vidensområde, hvor han i sommers færdiggjorde sin PhD, digitalisering – mere præcist ERP-systemers anvendelse i små og mellemstore virksomheder.

Oplægget handler selvsagt om selve anvendeligheden, men det handler i ligeså høj grad om at nuancere debatten, fortæller Jakob.

“Digitalisering er mange ting, men det bliver ofte brugt som en bestemt ting. Det dækker over så mange ting, at debatten vil blive mudret hvis ikke vi specificerer hvad det er vi egentlig taler om. Ellers kan vi ikke undgå at tale forbi hinanden” fortæller Jakob Schlichter, Post. Doc. ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet.

Systemerne er ikke nødvendigvis universelle

Det er tydeligt at mærke på Jakob Schlichter, at hans viden om emnet er enorm. Med stor entusiasme forsøger han at forklare om hvorfor ERP-systemerne ikke nødvendigvis er en god idé til de små og mellemstore virksomheder.

“Der er fordele og ulemper ved alt, sådan er det. Men længe har de her ERP-systemer været til de store virksomheder, hvor der blandt andet er fokus på stordriftsfordele, automatisering og sådan. Men udviklingen viser, at de små og mellemstore virksomheder også kan drage mange fordele af systemerne, og så er prisen på vej ned, hvilket åbner muligheden for flere” fortæller Jakob og fortsætter:

“Det er bare vigtigt, at man som lille eller mellemstor virksomhed gør sig overvejelser om fordelene og ulemperne. Der er mange åbenlyse fordele, men der er måske også mange ulemper. De fleste mindre virksomheder konkurrerer på helt andre parametre end de store. De skal være mere fleksible og kreative, og her der ERP-systemerne nok for ufleksible”.

Du kan høre mere til Jakob Schlichter d. 31. oktober på Fredericia Maskinmesterskole. Læs mere her.

https://www.byensrens.dk/
Annonce