Banedanmark blev i fredags færdige med, at lave forstærkning af Lillebæltsbroens fundering. 125.000 m3 store sten på mellem 600 og 2.000 kilo er blevet lagt ned omkring de fire bropiller.

Lillebæltsbroen er funderet på Lillebælts-ler (plastisk ler), som er en jordart med store geotekniske udfordringer.

Siden broen blev indviet har den som forventet sat sig med ca. 0,75 meter. Broen er konstrueret til at absorbere denne sætning.
På baggrund af analyser udført af henholdsvis Femern A/S og Aalborg Universitet blev Banedanmark I 2012 opmærksom på, at der på grund af de specielle egenskaber, der er i det plastiske ler i Lillebælt, er en risiko for, at broen fortsat vil sætte sig. Derfor blev det besluttet, at lave en forstærkning af Lillebæltsbroens fundering.

(Arkivfoto)