Fodbold, rollemodeller og en buddy-ordning er hovedingredienserne i projektet, der udvikler udsatte unges sociale og personlige kompetencer og hjælper dem til at holde fast i deres ungdomsuddannelse. Metoden er enkel. To gange om ugen træner de i FC Fredericia, hvor fodboldspillere fra førsteholdet frivilligt er rollemodeller og deltager i sociale aktiviteter. Desuden har eleverne en buddy, som støtter dem i skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
 
Filosofien er, at fællesskabet fra idrætten bæres med over i ungdomsuddannelserne, så eleverne hurtigt får et tilhørsforhold til uddannelsen. Partnerne i projektet er EUC Lillebælt (ansøger), IBC Fredericia Middelfart, Ullerup Bæk Skolen, 10’ende, FC Fredericia, Fredericia Kommune, Ministeriet for Børn og Undervisning og Region Syddanmark.

– Vores mål er, at alle gennemfører deres erhvervsuddannelse. For at opfylde det mål må vi til tider gå nye veje, som Fra Bænken til Banen er et eksempel på. Vores projekt har stort potentiale til at blive bredt ud til andre skoler og skal gerne inspirere andre. Projektet er afhængigt af midler udefra, så donationen fra TrygFonden er kærkommen, siger uddannelseschef på IBC Fredericia Middelfart, Helle Peterson.
 
Projektet har særligt fokus på drenge med etnisk minoritetsbaggrund, der har den højeste frafaldsprocent. Fra Bænken til Banen inkluderer omkring 35 unge i 9. og 10. klasse og førsteårselever på ungdomsuddannelser.

Lisbeth Oxholm Andersen, repræsentant for TrygFondens regionale råd i Syddanmark, overrækker midlerne på søndag.

– Vi arbejder for at give udsatte børn og unge de bedste muligheder for at få en uddannelse, så risikoen for, at de ender i kriminalitet, social isolation eller arbejdsløshed, mindskes. Et projekt som dette gør først og fremmest en stor forskel for de unge, men det kommer også samfundet til gode. Det vil vi med glæde støtte, siger Lisbeth Oxholm Andersen.
 
Når projektet slutter ultimo oktober 2015, skal resultaterne implementeres i en konceptbeskrivelse, som folkeskoler, ungdomsuddannelser og idrætsklubber umiddelbart kan iværksætte på egen hånd og uden yderligere midler.
 
Overrækkelse af donation søndag den 30. november
Hjemmeholdet FC Fredericia møder AGF på Monjasa Park i Fredericia på søndag den 30. november kl. 15.30. I pausen overækker Lisbeth Oxholm Andersen, repræsentant for TrygFondens regionale råd i Syddanmark, checken på 150.000 kr. til drengene i projektet Fra Bænken til Banen. TrygFondens regionale råd i Syddanmark står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde med at støtte udsatte og sårbare grupper.

(Arkivfoto)