I mandags præsenterede Fredericias havneselskab ADP A/S en estimerede milliardinvestering i udviklingen af en central infrastruktur til gavn for Danmarks grønne omstilling. Et strategisk skridt i videreudviklingen af Fredericia og Trekantområdets infrastruktur til fremtidens knudepunkt for PtX, CO2-fangst og -lagring samt produktion af grønne brændstoffer.

Borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist, er begejstret over den store nyhed. Han glæder sig over, at det er lykkedes at få alle aktører til at spille sammen om en grøn fremtid.

– Det er et af de områder, der har fyldt ret meget på mit bord i de første halvandet år af min borgmestertid. For mig har det været vigtigt at arbejde på at bringe de forskellige aktører sammen. Vi kommer ikke til at lave storskala-grøn-omstilling, hvis ikke de rigtige aktører formår at lave de nødvendige sektoropkoblinger, siger Steen Wrist.

Steen Wrist: Foto: AVISEN

Det er ikke en tilfældighed, at det bliver muligt at lave sektoropkoblingen i Fredericia. Byens unikke placering og tæthed gør, at infrastrukturen kan binde det sammen, så det giver værdi, hvilket man ikke kan mange steder i Danmark.

Det er en historisk plan, der er lagt i Fredericia, slår borgmesteren fast.

Se filmen for at blive klogere på investeringen og mulighederne.

– Det er muligt at lave sektoropkobling med den infrastruktur, vi har i Fredericia, fordi vi har en nærhed. Det er en nærhed mellem de store kilder og de store modtagere. Når det er sagt, så ser jeg investeringen og nyheden på niveau med dengang, man førte en rørledning ind til Fredericia i 1980erne. Det kan sammenlignes i historisk perspektiv, også denne gang med Fredericia som en energiby. Der blev også skrevet historie, da man fik etableret TVIS-fjernvarmenettet, nu gør vi noget igen på det højeste niveau, siger Wrist.

Fredericias image har tidligere været de sorte skorstene, hvilken betydning får denne nyhed for byens image?

– Fredericia bliver arnestedet for den grønne omstilling, og kommer til at spille en stor rolle i, at Danmark kan nå sine reduktionsmål i 2030 og 2050. Historisk har Fredericia haft et CO2-forbrug, der rakte udover kommunegrænsen, som befolkningsstørrelsen tilsiger os. Nu gør vi det modsatte og ryder op udover kommunegrænsen. Fredericia bliver en kæmpe bidragsyder i de nationale målsætninger, siger Wrist, der også glæder sig over, at en af synergieffekterne er nye arbejdspladser, men også, at nuværende arbejdspladser består.

– Investeringen giver en række nye arbejdspladser, samtidigt er det også en sikring af de energiarbejdspladser, vi har i Fredericia i forvejen. Det gælder eksempelvis raffinaderiteknikerne. Når der en dag ikke er den oliemængde længere, som vi har i dag, så er der stadig et behov for mennesker, der kan raffinere. Det passer perfekt ind i det, vi er dygtige til, men hvor det tidligere var mere sorte brændsler, bliver det nu grønne, siger borgmesteren.

Rundt om i landet vækker nyheden også opsigt. Fredericia bliver et energimæssigt knudepunkt.

– Folk ønsker os tillykke. Jeg har talt med flere i hele landet, der også ville ønske, at de kunne gøre som os. Det, der gør det muligt for os er, at vi har en relativ tæthed mellem store kilder, hvilket betyder, at vi kan lave disse investeringer, samtidig forbinde det med havn, raffinaderi, værk og Taulov. Den tæthed finder man ikke andre steder, så hvor vi er knudepunkt rent trafikalt, så er vi det også under jorden energimæssigt, og nu tager vi det, sagt på moderne dansk: til next level, fortæller Steen Wrist.

Det betyder samtidig, at Fredericia indfrier sine egne klimamål for 2030 og 2050.

– Fredericia kommer til at indfri sine 2030 mål, men også sine 2050 mål fuldt ud med den opsamling af CO2, der er nødvendigt for at nå det. Der er andre kommuner, der har langt sværere med at komme derhen, hvor vi er og kommer, men det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærerne. Jeg tror, at man kommer til at se en afledt effekt med mange nye spændende ting af denne nyhed, siger han.

Erhvervslivet: Det er en stor nyhed

Steen Wrist har også talt med med flere erhvervsfolk i branchen, og de kalder det en historisk nyhed, som ADP A/S kom med mandag.

– Jeg har fået mange gode tilbagemeldinger, også i egenskab af kommunens medlemskab af Trekantområdets Energialliance. Vi har brugt tid i aktørkredsen for at få samlet de rigtige folk, og så er det ADP, der er blevet kittet, der binder det sammen som infrastrukturejer. Det er ikke noget, der bare er kommet over natten. Det har krævet et langt stykke forarbejde, og jeg synes, at medarbejderne hos ADP A/S og ledelsen omkring havneselskabet, fortjener ros for at mestre det her arbejde, og bringe så store aktører til en fælles forståelse af, at den enes affald, er den andens ressource i det her. Derefter formår man også at koble det sammen med fjernvarmenettet, havnestruktur og så videre. Det er så godt gået, men vi har arbejdet over tid med det, og vi er lykkedes med at danne en fælles alliance på tværs. Der skal også lyde en stor ros til Business Fredericia, der også har bidraget til, at dette blev muligt, slutter borgmester Steen Wrist.

Kristian Bendix Drejer. Foto: AVISEN

Erhvervsdirektør i Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer er da også meget tilfreds med, at det store ambitiøse infrastrukturprojekt realiseres.

– Det er ganske enkelt historisk og en stor dag for Fredericia. I løbet af et år har vi mange gode nyheder i Fredericia, men denne nyhed, er en af de nyheder, der går mange år, ja årtier imellem, før man ser, siger Kristian Bendix Drejer og tilføjer:

– Det betyder, at vi samler nogle af de største aktører, samtidig med, at vi løser nogle af de helt store udfordringer i den grønne omstilling, og vi gør det lige her i Fredericia. Det vil også betyde, at Fredericia får nye energiarbejdspladser i almindelighed, men i særdeleshed, at Fredericia placerer sig centralt i Danmarks grønne omstilling. Det er i sidste ende noget, som vores børnebørn vil få stor gavn af. Derfor er det tilladt at være meget stolte i Fredericia over, hvad de forskellige aktører er lykkedes med at gøre, og den store investering, som ADP A/S fører ud i virkeligheden.

Ros til aktører fra virksomheder

Hos havnedirektør, Rune D. Rasmussen, var mandagens nyhed også en af de helt store. Forud for præsentationen af projektet er gået mange måneder, dage og timer med at planlægge og udvikle en løsning, der kunne samle og give værdi for alle parter.

CEO Rune D. Rasmussen, ADP A/S

– Det er helt klart et af de projekter, der har fyldt meget. Det er noget, vi har arbejdet med i TEA (Trekantområdets Energi Alliance red.) også før TEA blev etableret. Vi så tidligt mange decentrale og spændende projekter i hele Trekantområdet. Vi så og havde et behov for at koble dem, så projekterne kan gå fra at være gode til at være fantastiske, men også kunne gøre hinanden gode. Det endte med, at vi skal have dem bundet sammen infrastrukturelt, og det skal man gøre på en måde, så det er en objektiv infrastruktur på markedet alle kan se sig ind i. Hertil skulle bruges en langsigtede neutral partner, og det var os, siger Rune D. Rasmussen, CEO hos ADP A/S.

Projektet matcher den nuværende havnedrift og den udvikling, som havnen har gennemgået de senere år.

– Ser man på kortet, så er det en direkte forlængelse af den eksisterende havneinfrastruktur og de nye havnefaciliteter. Når projektet er realiseret, så kan vi håndtere skibe i Skærbæk, Fredericia, Skanseodde og være direkte forbundet med de punkter for brændstoffer og komponenter til brændstof. Det kan man ikke andre steder i landet, og det betyder, at vi kan lave storskala import og eksport. Vi kan drømme så stort, at vi ikke kun taler om dette i nationalt målestok, men i international, fortæller direktøren, der sammen med sine kolleger og samarbejdspartnere har brugt mange timer på projektet, siger Rasmussen og uddyber:

– Da vi startede projektet for halvandet år siden, var det set ud fra en betragtning af, vi ikke havde et tydeligt billede af, hvor og hvordan ADP skulle placere sig i den grønne omstilling. Vi skulle naturligvis være en grøn virksomhed, men vi var meget afhængige af, at kunderne også ville med på den omstilling, fordi de bidrager mest til udviklingen. Vi havde samtidig brug for at få kortlagt vores eksisterende forretning, men også det videre forløb med en by som Fredericia, der producerer brændstof. Derfor kan jeg også glæde mig over, både for os selv og for omverdenen, at vi har arbejdet så godt sammen i aktørkredsen, haft de bedste rådgivere og samarbejdet på at finde og kortlægge værdiskabelse, value for money og beskæftigelsesmuligheder, ikke kun for Fredericia, men for hele Trekantområdet, samt koblet det sammen med 2030-planerne. Nu kommer den infrastruktur, der er med til at indfri målsætningerne for den grønne omstilling, det er fantastisk, siger direktøren.

Det var også de politiske vinde fra regeringen og EU, der i efteråret 2021 blev mere og mere tydelige omkring, hvor man ville satse energimæssigt.

– Her var det energiøer, havvind, Power to X, strøm, Co2 og brint. Der begynder det at blive tydeligt for os, at vi ikke kan havvindsiden, men når vi ser på parterne omkring os og det samarbejde vi har, så kunne vi arbejde med CO2, brint, vand og fjernvarme, og det skal der til for at producere brændstof i storskala, og det er nødvendigt, hvis det skal være konkurrencedygtigt, når vi sætter fart på at lave konkurrencedygtige grønne brændstoffer. Der er til kunder i Billund Lufthavn, den tunge trafik i Trekantområdet og på sigt; skibssiden, hvor metanol kan anvendes, siger Rune D. Rasmussen.

Hvordan har det været at arbejde med projektet i lyset af den grønne omstilling?

– Det har været lærerigt, spændende og kompliceret. Kompliceret fordi, vi flere gange skulle vende os om, gå tilbage igen med fornyet energi, netop fordi vi har arbejdet meget grundigt, været i dybden med projektet og brugt lang tid på processen, og nu sammen med aktørerne har vi fundet noget, der har potentiale, er realistisk, selvom det også afhænger af regeringer, dagsordner og tid. Det er stadig kompliceret, siger Rasmussen, der dog ved, at nyheden og arbejdet i Fredericia vækker opsigt.

– Vi høster ros fra de mange store danske virksomheder, men det er også internationale virksomheder, der synes, at vi kan noget. Det er vi da glade for. Vi er dygtige, og når vi er grundige og tænker os om, så kan vi noget i området, som de allerstørste virksomheder kan se sig selv i. Det kan vi være stolte af. Det er i sidste ende fordi, vi har det rigtige hold, også når vi kigger på tværs af aktører, inklusiv Business Fredericia, der virkelig har leveret på denne dagsorden, slutter Rune D. Rasmussen.