To gange om året opgør og sammenligner Beskæftigelsesministeriet de danske kommuners beskæftigelsesindsats i en såkaldt benchmark. I den seneste benchmark, som netop er blevet offentliggjort, er Fredericia Kommune placeret på en 91. plads. Som supplement er der lavet en rangliste over, hvilke kommuner, der har forbedret sig mest det seneste år. Her er Fredericia placeret i top 10. 

– Det er godt, at vi er begyndt at kunne se resultatet af vores arbejde med jobcenteret. Men fremgangen skyldes nok en kombination af de mange nye arbejdspladser, der er kommet til Fredericia, og jobcentrets forbedrede indsatser. Fremadrettet skal vi samarbejde med både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fagbevægelsen om at få endnu flere fredericianere i job. Der er dog god grund til at være optimistiske, da der i den kommende tid er endnu flere nye arbejdspladser er på vej til byen, siger Connie Maybrith Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. 

Udviklingen i ledigheden på bl.a. dagpenge viser positive tendenser. Sammenligner man den sidste benchmark, der dækkede hele 2020, med den netop offentliggjorte, der dækker hele 2021, så har Fredericia Kommune 100 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse.

– Det er glædeligt at se, at vores arbejde med at udvikle jobcenteretkan aflæses i beskæftigelsesministeriets rangliste. På dagpengeområdet er vi rykket fra en 37. plads til en 16.plads. Så vi er på vej i den rigtige retning, det viser placeringen også på bl.a. højdespringerlisten. Her er det vigtigt at nævne, at mennesker, som er langt væk fra arbejdsmarkedet, skal have en anden indsats samtidigt med den jobrettede og udviklingen for dem tager tid, siger Turan Savas, næstformand i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Fakta

Benchmarkinganalysen er for hele 2021, og den er nu offentliggjort på beskæftigelsesministeriets hjemmeside: 

https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmarking/maskinen-bag-det-forventede-ydelsesomfang/

Fakta Jobindsats.dk