En national strategi for en CO2-infrastruktur i Danmark kommer til at se dagens lys, og allerede i dag har Business Fredericia på vegne af samarbejdet omkring fremtidens energiforsyning i Fredericia og Trekantområdet, som de første afsendt sine anbefalinger til strategien til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Anbefalingerne fokuserer på fire centrale problemstillinger, hvor tankerne om den overordnede CO2-infrastruktur er beskrevet og løsninger på de største barrierer er udpeget. De generelle anbefalinger suppleres med et helt konkret bud på, hvordan infrastrukturen i Fredericia/Trekantområdet udformes.

CCUS-klyngen i Fredericia anbefaler en CO2-infrastruktur, der tager udgangspunkt i den systematik, der gennem mange år har været kendt i godslogistikken. Med en opbygning af logistikken i seks centre, hvor CO2 samles via rørledninger og tankbiler, vil der være muligheder for fleksibelt at anvende CO2 i PtX eller afskibe til lagring i store volumener for en optimal logistik. På lang sigt kan de seks centre forbindes med rørledninger, hvor det giver mening.

For at fjerne barrierer skal staten sikre, at der er prioriteret ressourcer til myndighedsbehandling af de CO2-infrastrukturprojekter, der skal gennemføres over store dele af landet. Ressourcer og kompetencer vil med fornuft kunne lokaliseres hos staten og i de seks allerede udpegede CCUS-klynger. Det vil sikre opbygning af viden og effektivitet i behandlingen. Pengene kan hentes i de allerede afsatte CCUS-puljer.

Anbefalingerne er formuleret i et samarbejde mellem Crossbridge Energy, TVIS, ADP og Ørsted og yderligere har PtX-partnerskabet i Trekantområdet – Triangle Energy Alliance – bidraget med viden, der har kunnet kvalificere de samlede anbefalinger og sikret involvering af hele partnerskabet.

– Virksomhederne i arbejdsgruppen har været i gang allerede næsten et år før vi fik opdraget fra ministeriet i maj, og har derfor kunnet skabe konsistente og gennemarbejdede anbefalinger. Det vil understøtte den gennemgribende klimaomstilling af Danmark samtidig med, at vi har prioriteret en effektiv national investering, der er baseret på behov og ikke på store byggeplaner. Vi er visionære, men med en praktisk tilgang til at investere samfundsmæssigt fornuftigt ud fra de eksisterende infrastrukturer, udtaler Kristian
Bendix Drejer, direktør, Business Fredericia.

Det er forventningen, at CO2 bliver en vare på linje med træ, korn, foder og en lang række af de råstoffer der handles rundt i verden i dag. Derfor vil udviklingen over de kommende år vise, at der vil vokse et marked frem, som vil bestemme prisen på CO2 og de løsninger der dannes omkring logistik, transport, lagring eller anvendelse af CO2.

– Vi har baseret vores arbejde med anbefalingerne på lige dele sund fornuft, analyse og samarbejde. Faktum er, at vi skal have fjernet CO2 fra atmosfæren ved at fange og efterfølgende enten lagre eller genbruge den. Derfor vil vi minimere investeringerne og koncentrere aktiviteterne i de seks kerner, hvor der er CO2, som kan fanges. Dermed kan investeringerne optimeres på kort og lang sigt, uddyber Bendix Drejer.

Baggrund

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har bedt seks CCUS-klynger i Danmark om at komme med anbefalinger til en national CO2-infrastrukturstrategi. Klyngerne er lokaliseret i København, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Fredericia/Trekantområdet. Klyngerne skal inden nytår aflevere anbefalinger til en national CO2-infrastrukturstrategi, der kan bidrage til omstillingen af Danmark til et klimaneutralt samfund inden 2050.