Initiativprisen fra Dansk Industris regionalforening, DI Trekantområdet, går i år til virksomheden Fredericia Shipping A/S. Virksomheden får prisen for sin løsning på et ret simpelt problem, nemlig for lidt plads, men som endte med at blive kvantespring fremad for virksomheden.

Da pladsen blev for trang på Fredericia Havn, købte Fredericia Shipping A/S for fem år siden en stor erhvervsgrund inde i landet i området ved Taulov, og byggede en administrationsbygning, lagde togskinner, og udlagde mange tusinde kvadratmeter belægningssten. Ikke nok med at det gav mere plads at boltre sig på, det betød også mulighed for helt nye klimavenlige kombinationer af godstransport på skib, bane og lastbil.

– Jeg tror, at de fleste så til med forundring, da Fredericia Shipping A/S for fem år siden købte en stor erhvervsgrund i Taulov for dernæst at lægge kørefliser på et enormt område og føre togskinner frem. Tiden efter har vist, at det var den helt rigtige beslutning. Fredericia Shipping A/S står i dag et meget solidt sted, hvor virksomhedens kunder kan tilbydes grønne transportløsninger med skib og tog i kombination med godstransport på lastbil. Det er meget imponerende, siger formanden for DI Trekantområdet, adm. direktør Carsten Kind, Interacoustics A/S.

Sammen med flotte økonomiske resultater, og det drive og ildhu virksomeden udstråler, er det begrundelsen for at Fredericia Shipping A/S nu belønnes med prisen som årets initiativprisvinder i DI Trekantområdet.

– Fredericia Shipping A/S er et rigtig godt eksempel på – og et forbillede for – mange af de små og mellemstore virksomheder, som vi har mange af her i Trekantområdet. Det er imponerende, hvordan fremsynet ledelse og dygtige strategiske valg har skabt en stærkere virksomhed, siger formand Carsten Kind.

Fredericia Shipping A/S er en dynamisk, familiejet shipping- og logistikvirksomhed, som tilbyder landsdækkende logistik-, agent og terminalløsninger. Gennem udvikling og investeringer har Fredericia Shipping A/S nu et særdeles stærkt udgangspunkt i konkurrencen om de stigende containermængder, som helt naturligt følger med efterspørgslen efter klimavenlige transportformer, som kombinerer skib, bane og lastbil.

Der har været en meget positiv udvikling i efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane- og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de europæiske havne. Fredericia Shippings baneterminal i Taulov har med sin helt centrale beliggenhed tæt på motorvej og adgang til jernbane og havn vist sig som et vækstcenter for containergods. Containertrafikken er i 2020 steget med 11 procent, og Fredericia Shipping A/S har senest udvidet godsterminalen til over 100.000 m2, og primo 2022 anlægges yderligere 650 meter banespor, ligesom virksomheden har måttet ansætte mange nye medarbejdere i 2021 for at kunne honorere den øgede brug af virksomhedens transportløsninger.

Stolt direktør: Jernbanen er ekstremt grøn og kan meget mere

– Vi tror på, at når den grønne omstilling for alvor slår igennem og lastbilerne skal til at køre CO2-frit, så bliver jernbanetransporten afsindig konkurrencedygtig. Lastbilerne vil enten skulle køre på batterier eller et brintbaseret produkt, som er fremstillet ved hjælp af elektrolyse med vindmøllestrøm. Lastbilernes rækkevidde og lasteevne (tons) vil være kraftigt reduceret med batterier og brint fra elektrolyse bliver meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, og dyrt at fremstille i tilstrækkelige mængder. Overfor dette står jernbanetransporten afsindigt konkurrencedygtigt, idet den allerede i dag kan fremdrives effektivt med grøn strøm, direkte fra vindmøllerne ned i jernbanenettet via det elektrificerede skinnenet. Der er ikke de tekniske og økonomiske udfordringer, som ved batterier og grøn brint. Derfor forventer vi, at vi får brug for al den kapacitet vi kan fremskaffe til at håndtere jernbanegods. Derfor udvider vi vores terminal i Taulov, udtaler Klaus G. Andersen

FAKTA OM INITIATIVPRISEN

InitiativPrisen uddeles som en hyldest til virkelysten, kreativiteten og skabertrangen blandt de mindre og mellemstore virksomheder i DI’s medlemskreds.

Særligt kriterie 2021: En fremtidssikret forretning

Virksomheden har iværksat initiativer, der bidrager til at fremtidssikre virksomhedens produkter, services eller produktionsprocesser. Det kan eksempelvis være gennem tiltag, der tager afsæt i verdensmålene, hvor der blandt andet kan være fokus på bæredygtighed, miljøforbedrende tiltag, diversitet og uddannelse.

Det er afgørende, at der er skabt grundlag for en fremtidssikret forretning, idet de iværksatte initiativer giver virksomheden et godt afsæt i forhold til at styrke konkurrencekraften, vinde nye markeder og tiltrække de bedste talenter.

Vinderen af InitiativPrisen 2021 i DI Trekantområdet dyster senere på året mod Initiativprisvindere fra DI’s øvrige 17 regionalforeninger om den landsdækkende InitiativPris, som uddeles i foråret 2022 på DI’s SMV-konference.