Den 51-årige forretningsmand Henrik Thorsen, tager nu næste skridt med sin virksomhed – Energy Cool. Med kræfter udefra har han købt en 11.000 m2 grund i Prins Georgs Kvarter, Fredericia. Her bygger de en ny fabrik, så de kan øge produktionen af grøn teknologi, som hjælper de globale virksomheder med af blive grønne.

– Jeg elsker alt med energi. Sådan har det været langt inden, at det blev en global dagsorden. Vi bygger i 2022 vores første konceptfabrik nummer 1, ud fra den rejse vi startede i 2009. Målet er at bygge grønne fabrikker flere steder i verden, der i sidste ende gør store globale virksomheder mere grønne, og transformere dem til et positivt klimaregnskab, sådan indleder Henrik Thorsen fortællingen om det byggeri og den ide, der tages hul på nu.

Målet er ikke at bygge en stor fabrik. I stedet vil Energy Cool fastholde agilitet, fremdrift og omstillingsparathed. Fabrikken i Fredericia er tegnet og designet som et X, og ud over den unikke arkitektur, hvor det umulige bliver muligt, så leverer fabrikken en række løsninger på nutidens og fremtidens energiudfordringer.

– Fabrikken skal øge produktionen af lavenergitekniske grønne datacentre, som løser de kæmpemæssige energiudfordringer i fremtiden, fortæller Henrik Thorsen, der også fortæller, at i takt med at alt er blevet digitalt i samfundet, er strømforbruget steget eksplosivt, men der er unikke muligheder for at blive energineutral:

– Der er allerede et pres på energi i nutiden, og i fremtiden vil det vokse, når dataløsningerne udbygges efter samfundets stigende efterspørgsel. Den stigende kommunikationsmængde, lægger et stort pres på datainfrastrukturen.

Henrik Thorsen glæder sig over, at fabrikken nu ser dagens lys.

Virksomheden Energy Cool startede i 2009 med at producere lavenergikøleanlæg. Det er disse tanker, som udspringes til nye højder.

– I 2009 var målet, at vi i 2025 skulle vi bygge verdens første energineutrale datacenter. Den strategi har vi rykket frem til 2022, siger Thorsen med et smil.

Foto: AVISEN

Det er en investering på 20 millioner kroner i fabrikken i Fredericia, men den investering kan blive til meget mere, og at det sker i Fredericia, glæder den lokale erhvervsdirektør, Kristian Bendix Drejer fra Business Fredericia.

– Det er et perfekt match, der understøtter vores satsning på energi og klima i Fredericia. Det betyder, man her finder fremtidens løsninger på de helt store udfordringer. Samtidig glæder det mig, at niveauet for dette projekt er på eliteplan. Det er stærkt, siger Kristian Bendix Drejer og tilføjer:

– Det understøtter ydermere vores strategi med Base of Energy (Link til tidligere artikel) i almindelighed, men i særdeleshed også Base of Smart Energy, hvor virksomheder arbejder med intelligente grønne energiløsninger.

Kunderne er der allerede, og Henrik Thorsen har været verden rundt med projektet, og behovet er eksplicit. Den 51-årig fredericianer taler ind i en højaktuel dagsorden.

– Vi er måske en lille virksomhed fra Fredericia, der arbejder med moderne og nytænkende projekter, men vi samarbejder allerede med nogle af verdens største virksomheder indenfor datakommunikation. Vi leverer grønne minidatacentre som nøglefærdige produkter.

Et datacenter kræver store ressourcer, og betragtes ofte som en udfordring for den grønne omstilling det vil Energy Cool gøre op med.

– Vi ønsker at understøtte den grønne omstilling, og hele tiden tænke på, hvordan vi får datacentrene til at blive et bidrag til omstillingen, i stedet for en udfordring. Det går kun en vej – det kan vi se på den stigende daglige kommunikation. Det kræver, som sagt mere hardware, – og her arbejder vi med, hvordan vi kan få den udvikling til at blive en positiv og aktiv del af den grønne omstilling, siger Henrik Thorsen.

Projektet kan samtidig tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til området. Her forventer Henrik Thorsen flere positive synergieffekter:

– Det er klart, at vi arbejder for, at flere virksomheder, herunder iværksættere og startups, kommer med på rejsen. Vi forventer også at tiltrække en række virksomheder, der er relateret til vores område. Filosofien er et samarbejde på tværs, derfor opstod CenterDenmark. (CenterDenmark er placeret i Port House, Kanalbyen Fredericia, sammen med en række øvrige energivirksomheder red.) Ud fra ideen om af nedbryde silotænkning, men hvor samarbejdet gør alle klogere og skarpere på løsningerne. Vi vil samle virksomheder, herunder nystartede virksomheder, der arbejder indenfor samme felt.

Opbrud med det økonomiske system – omvendt globalisering 

En stor del af virksomhedens DNA er også deling af viden, hvor både kunder og videnskabsfolk deler deres viden for at kunne styrke området, og det haster. Her er en af løsningerne at være mere lokale. 

– Vi tør også dele viden. Det har altid været min og vores force, at vi gør dette. Vi sidder ikke 17 mand i jakkesæt omkring et bord for at gemme os, og holde på forretningshemmelighederne. Vi tør mødes, og dele ud af vores ideer. Herunder besluttede vi også, at vi i stedet for at lave store fabrikker, vælger at lave koncept fabrikker, der kan etableres i hele verden. Det betyder også, at vi rykker tættere på vores kunder. Det giver ingen mening at købe varer rundt omkring i verden for at transportere dem frem og tilbage. Det er bedre at være til stede lokalt, siger Thorsen og fortæller om guleroden:

– Når vi producerer det lokalt, kan vi, når vi har ordre af en vis størrelse, levere en komplet fabrik, der hjælper kunderne på stedet.

Det er høj grad nysgerrighed og et målrettet fokus på energi, der har givet Thorsen netværk, ideer og visioner.

– Jeg søger viden i nuet. Jeg møder alt fra professorer til butiksmedarbejdere, der bidrager med knowhow. Jeg er ikke bange for at spørge, og jeg taler samme sprog som andre i energi- og klimabranchen. Det giver resultater. Mennesker, der deler en passion, kan rykke meget sammen, siger Thorsen

Energy Cool forventer at tage første spadestik i 2022 på det nye konceptbyggeri, samtidig er målet at være i flere lande indenfor de kommende år.

– Jeg kan ikke sige om, vi har to eller 50 fabrikker i verden indenfor en årerække, men ideerne og fabrikken, vi bygger nu, kan kopieres en til en. Potentialet og markedet er til stede, og behovet stiger dag for dag, slutter Henrik Thorsen af.