Hvis det står til Socialdemokratiet, så skal ledigheden i Fredericia sænkes markant – og de er klar til at give en gulerod til virksomhederne, hvis de hjælper med at løfte opgaven. Gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen, er klar til at fjerne dækningsafgiften helt, hvis ledigheden når under landsgennemsnittet.

Dækningsafgiften.
Den har været omdiskuteret i flere år, den er altid med i budgettet som tema på den ene eller den anden måde. Ved det seneste budget valgte forligspartierne, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige, at fastfryse den – men i fremtiden er Socialdemokratiet klar til helt at afskaffe den.

– I Socialdemokratiet vil vi langt hellere, at flere Fredericianere får et arbejde, og dermed betaler skat. Sat på spidsen så vil vi altså hellere have skatteindtægter fra fredericianere som får et arbejde, end af bygninger hvor der bare arbejder folk fra andre kommuner. For os er arbejdspladser til Fredericianere en klar mærkesag, siger Søren Larsen.


– Vi har med budgettet fastfrosset dækningsafgiften. Det betyder, at i takt med at flere og flere virksomheder kommer til Fredericia, så kommer den enkelte virksomhed til at betale gradvist mindre, fordi vi har fastfrosset afgiften på det samlede beløb til kommunen, forklarer Søren Larsen og fortsætter:


– Det har vi gjort fordi vi hører kritik fra erhvervslivet på, at det er noget der kan afholde virksomheder fra at bosætte sig i Fredericia. Vi kan ikke helt se det afspejle sig, for det går godt. Men det handler også om, at vi skal lytte. Det gør vi meget gerne. En fjernelse af dækningsbidraget bør altså tilføre flere virksomheder til byen, flere virksomheder tilfører flere arbejdspladser, og det er vi meget optaget af, men samtidig så peger det nuværende erhvervsliv i Fredericia, altså på at deres udfordringer nr. 1 er at tiltrække arbejdskraft, og her ønsker vi netop at den bliver lokal, siger Søren Larsen.

Arbejdsløshedsudfordringen kræver samarbejde

Det kræver et samarbejde, hvis Fredericia Kommune skal komme i mål med at sænke arbejdsløsheden i Fredericia. Derfor har Socialdemokratiet tidligere i valgkampen meldt ud, at de ønsker at nedsætte et udvalg, hvor forskellige aktører i samarbejde kan udarbejde fremtidens strategi på beskæftigelsesområdet.

– Det samarbejde kræver en indsats hele vejen rundt, understreger Søren Larsen, men han er også klar til at honorere det arbejde, som virksomhederne lægger.

Når man som kommune har en højere arbejdsløshed end landsgennemsnittet medfører det en såkaldt midtvejsregulering, hvor kommunen skal tilbagebetale et sted mellem 20 og 30 millioner kroner til staten. Søren Larsen kalder det ”politiske dummebøder” der ville blive undgået, hvis man får bragt ledigheden ned til landsgennemsnittet.- Medarbejderne i vores Jobcenter yder en super indsats, men vi politikere bliver nød til i højere grad at tage ansvar for at nedbringe arbejdsløsheden, det er tid til mere politisk ledelse af beskæftigelsesområdet konkluderer Søren Larsen.

– Lykkes denne satsning er det lidt en win-win-win. Vi får nedbragt ledigheden, virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft og virksomhederne undgår dækningsafgiften. Desuden er det nærmest selvfinansierende, for undgår vi de politiske dummebøder kan vi bruge dem på at fjerne dækningsafgiften, siger Søren Larsen.

– Vi vil hellere have flere Fredericianere i arbejde og derved få skat af indtægter, fremfor af dækningsafgiften, for vi tror det giver mere livskvalitet at være en del af arbejdsfællesskabet. Socialdemokratiet vil i højere grad tage politisk lederskab for beskæftigelsesområdet. Vi vil igennem en udbredt dialog med erhvervslivet, organisationerne, uddannelsesinstitutionerne og Jobcentret i højere grad hjælpe med at levere den nødvendige arbejdskraft til byens virksomheder og samtidig opkvalificere Fredericias ledige borgere og derved nedbringe arbejdsløsheden, lyder det afslutningsvist fra Søren Larsen.