Medlemskab af en a-kasse er en naturlig del af arbejdslivet for over 2 millioner danskere på arbejdsmarkedet, men a-kassen er stadig lukket land for erhvervsaktive seniorer over 65. Den aldersdiskriminerende praksis har Højesteret accepteret med dagens dom i en sag, som Ældre Sagen anlagde i 2011 på vegne af et medlem.

”Hvis ambitionen er, at vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet, må rettighederne naturligvis følge med op i årene. Derfor er det helt uforståeligt, at Højesteret anerkender den aldersdiskriminerende lovgivning,” udtaler Mona Striib, næstformand i FOA.

Sagen blev oprindeligt rejst ved domstolene af Ældre Sagen på vegne af et medlem, der ikke kunne forstå, at han ikke kunne fortsætte i sin a-kasse, bare fordi han var fyldt 65. Han var fortsat erhvervsaktiv, og så ingen grund til at gå på pension.

Han og Ældre Sagen mente, det var urimelig aldersdiskrimination, at han ikke kunne få dagpenge på lige fod med sine yngre kolleger i tilfælde af arbejdsløshed, men det gav hverken byretten eller landsretten dem ret i. De afgørelser har Højesteret altså nu stadfæstet.

”Vi har for tiden lidt over 1100 erhvervsaktive medlemmer over 65, som jo alle er potentielle a-kassemedlemmer, hvis de ellers måtte. Det kan da ikke være rigtigt, at de skal tvinges på pension. Hvis de har lyst og fysik til at fortsætte på arbejdsmarkedet, så må de da have samme rettigheder som alle andre” siger Mona Striib.