Annonce

Havneselskabet ADP A/S har netop leveret et historisk godt regnskab, hvor millioner af overskudskroner er sendt af sted til ejerne. CEO for selskabet, Rune D. Rasmussen, fortæller her om regnskabet, de overordnede visioner og planerne for en kommende havneudvidelse, der for alvor vil bidrage positivt til den grønne omstilling med Fredericia i en central rolle.

Fredericia har gennem århundrede været begunstiget med en central placering i Kongeringet Danmark. Den placering og det store samfundsmæssige fokus på klima, den grønne omstilling og bæredygtighed kan nu blive en chance, som Fredericia kan vinde meget på. Rune D. Rasmussen fortæller dog, at det ikke er noget, man lige har fundet på. Det er tanker, der startede tilbage i Uffe Steiner Jensens borgmesterperiode, da man tænkte fremtidens Fredericia i et bredere perspektiv, rejste til Duisburg og så en tørhavn, men vigtigst af alt, man turde tænke nogle helt store tanker for Fredericias udvikling. De tanker høster man nu resultaterne af, mener CEO, Rune D. Rasmussen.

Læs også: Havneselskab leverer historisk millionoverskud

– Det er kulminationen på snart fem års eksekvering af gode menneskers visioner for Fredericia og Taulov, men vi skal faktisk over 10-12 år tilbage, hvor gode visonære folk: Uffe Steiner Jensen (daværende borgmester, red.), Jens Peter Peters (Daværende havnedirektør, red.) og Arne Tirsgaard (daværende bestyrelsesformand, red.) lagde grundstenene for, at vi kunne lave en tørhavn, tænke større tanker for at drive flere havne. Det er nu fem år siden, at vi gik lidt mere konkret til værks på at eksekvere på nogle af de tanker, hvilket er det, vi ser resultatet af nu, både i sidste års regnskab, men i særdeleshed i det regnskab, vi lige har præsenteret, siger Rune D. Rasmussen, der har fået mange rosende ord de sidste par uger:

– Vi får at vide, at det er godt gået. Jeg bliver da glad for de skulderklap, og mærker stoltheden hele vejen rundt i organisationen, så det har været en sjov tid op til og efter generalforsamlingen, fortæller direktøren.

Han ser skibe anløbe konstant, containere blive lastet og generelt en fuldstændig enorm aktivitet på havnearealene, og det vil fortsætte i 2022.

Annonce

– 2022 bringer rigtig meget af det, vi har set i 2021. Vi ser fortsat et meget højt niveau på antallet af skibsanløb, der er meget gods med. Containertrafikken fortsætter med at vækste. Færgegodset viser også et rigtig højt niveau på tværs af alle forretningsområderne, på trods af, at Rusland har valgt at gå ind i Ukraine, så 2021 ser ud til at fortsætte ind i 2022, fortæller Rune D. Rasmussen.

Havneudvidelse er Fredericias helt store mulighed

Rune D. Rasmussen er ikke i tvivl om, at Fredericia kan høste store gevinster ved en havneudvidelse, der i sidste ende samtidig vil bidrage markant til den grønne omstilling, når den tunge trafik flyttes fra vejene og til søen.

– Igen, hvis man skal se fremad, så synes jeg, at fortællingen fortjener at se bagud først. Vi har været igennem nogle år, hvor man har effektiviseret infrastrukturen i og omkring Fredericia og Taulov med afkørselsramper, tilkørselsramper, kryds og mange forskellige ting, samtidig med det har man også effektiviseret rigtig meget på Fredericia Havn; herunder flyttet lejere, gjort plads til mere på selve havnen. Alligevel er vi kommet dertil i 2022, at hele transport- og logistiksektoren skal omstille og tilpasse sig en mere ambitiøs retning for den grønne omstilling, fortæller Rasmussen.

En stigning i shortseaforretningerne (nærskibsfart, marin motorvej og motorveje til havet red.) og et stort fokus på klima vil give Fredericia unikke muligheder.

– Den nuværende udvikling betyder, at ikke kun Fredericia, men mange havne, kommer til at mangle plads for at imødekomme shortsea, som det kaldes i vores fagtermer, altså trafik, hvor containere og færgegods skal sejles op, og ikke køres fra lastbiler, specielt fra Sydeuropa. Her har Fredericia sin helt store berettigelse, og nødvendighed for de kommende år, og det berettiger udvidelse af Fredericia Havn, siger havnedirektøren.

Potentialet er stort, og vil både give penge i kommunekassen, skabe arbejdspladser og vækst i nye virksomheder, men det vil også give andet.

– Potentialet består af flere elementer. De lidt kedelige ting først, som vi ofte taler om; værditilvækst, skat, beskæftigelse, nye virksomheder, men det giver os også muligheden for at fortsætte det noget mere anderledes design af havnearealerne, hvor vi kan lave nogle mere spændende klimaforanstaltninger i forhold til støj, vi kan designe havneområdet, så vi er klar til landstrøm, vi kan få mere af vores udstyr over på landstrøm, færgetrafikken bliver omstillet til landstrøm, hele den C02-neutrale tanke og den grønne symbiose, netværket i havnens drift vil kulminere havneudvidelsen, slutter Rune D. Rasmussen.

Forventningen er, hvis ikke der sker noget uventet at tage havneudvidelse i brug i 2024. Det er planen. Resten af 2022 går med myndighedsbehandling og en forventet opstart i første kvartal 2023.

Se hele interviewet med CEO for ADP A/S, Rune D. Rasmussen her:

Annonce