For at begrænse smittespredningen og skabe tryghed blandt borgere og medarbejdere indfører Fredericia Kommune en række lokale tiltag og nye retningslinjer

Incidenstallet i Fredericia Kommune har overskredet grænseværdien på 400. Det får Fredericia Kommune til at indføre krav om coronapas for kommunalt ansatte og nye retningslinjer på børne- og ungeområdet. Det er netop blevet besluttet på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget.

Coronapas og test blandt kommunalt ansatte

Når kommunalt ansatte i Fredericia Kommune møder ind på arbejde fra mandag den 6. december, så skal alle kunne fremvise gyldigt coronapas og lade sig teste i særlige situationer.

– Lige nu ser vi høj smitte på landsplan og i Fredericia Kommune. Coronapas og test er værktøjer, som vi har mulighed for at tage i brug for at begrænse smitten og skabe tryghed blandt borgerne og vores medarbejdere. Vi har været i dialog med hovedmedarbejderudvalget, og alle medarbejdere har modtaget information, så de ved, hvordan de skal forholde sig til det nye krav, siger Yelva Bjørnholdt Jensen, direktør for Beskæftigelse og Velfærd i Fredericia Kommune. 

Kravet bliver tillidsbaseret, så der bliver ikke lavet kontrol med samtlige ansatte hver dag. Kontrollen kan derimod foretages via stikprøver – eksempelvis ved smitteudbrud.

Kravet kommer på baggrund af nye retningslinjer, der giver kommunerne mulighed for at pålægge ansatte at fremvise coronapas og test for Covid-19, så længe Covid-19 er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom.  

Nye retningslinjer på børne- og ungeområdet

Det høje incidenstal betyder også, at Fredericia Kommune nu indfører yderligere stramninger af retningslinjerne på skolerne og i dagtilbuddene til de mindste.

Der er tale om et sæt retningslinjer og anbefalinger, som blandt andet går ud på at begrænse antallet af aktiviteter, der går på kryds og tværs og antallet af potentielt nære kontakter. Udgangspunktet er, at alle skal gøre, hvad man kan for at begrænse smitten, så vi kan holde fast i en så normal hverdag som muligt.

Orientering om de nye retningslinjer sendes ud til forældrene via Aula, og mere information kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside: www.fredericia.dk

Sådan håndterer Fredericia Kommune COVID-19

Få det fulde overblik over, hvordan kommunen håndterer COVID-19 på Fredericia Kommunes hjemmeside: Vigtig information om COVID-19 | fredericia.dk