Annonce

Fredericia Kommune er i gang med at udarbejde en ny vision gældende frem mod 2032. Mandag afholdte kommunen borgermøde i Tøjhuset, hvor politikerne ikke skulle give deres mening til kende, men høre på borgernes inputs, der blev noteret ned af referenter. Mødet blev faciliteret af Christian Quick, der er forfatter, foredragsholder og ledelsesrådgiver og har særlig stor viden omkring blandt andet visionsledelse og strategimplementering.

Tøjhuset dannede rammen omkring en samtalesalon, hvor byens borgere blev hørt i forbindelse med, at der skal udarbejdes en vision frem mod 2032. Politikerne fik inputs til, hvad borgerne gerne vil have sker i deres by. Inden debatten gik i gang ved bordene, hvor der sad politikere, bød borgmester Steen Wrist velkommen og sagde:

– De ting der går godt i dag skyldtes, at der var et visionært byråd i starten af 00’erne, der lagde en vision ned over Fredericia. Man kan synes hvad man vil. De ville omdanne midtbyen, hvor man i dag kigger på Kanalbyen, og man opkøbte landsbrugsjord i Taulov. I dag kommer der flere end 100 nye arbejdspladser hvert år og vi er en musicalby. Det handler om at sige, hvad vi skal med næste skridt. Efter kommunalvalget i efteråret satte partierne sig ned og så på hvad vi skal være fælles om. Det er en vision ti år frem. Om det bliver som 00’erne eller 10’erne er op til os. Man sagde også, at det skal være en borgerproces. Tanken er, at vi har taletid hver dag fire år i træk, i dag er det omvendt, sagde borgmesteren og præsenterede facilitatoren, Christian Quick, der oprindeligt er fra Taulov-Skærbæk-området, men nu er ansat i virksomheden Lead+.

– Arbejdet med Fredericia Kommune er noget, der ligger mig meget på sinde, da jeg er født og opvokset i byen, og jeg boede her indtil jeg flyttede til Aarhus. Jeg gik på Fredericia Gymnasium og gik i byen på ONE. Baggrunden for, at jeg er her er, at jeg har skrevet en bog om emnet og har arbejdet meget med det. Tidligere har jeg arbejdet på et forskningscenter, og jeg er uddannet statskundskaber fra Aarhus Universitet, forklarede Christian Quick.

Blandt de fremmødte var blandt andet Klaus Bernhardt, der her ses sammen med Steen Wrist. For Klaus var det naturligt at deltage, da han elsker Fredericia. (Foto: AVISEN)

Ud fra tre emner skulle borgerne tale om, hvad de ville i Fredericia. 

  • Drøm stort for Fredericia uden begrænsninger
  • Praktiske forbedringer
  • Fortælle hvad man drømmer om med byen

Til det sidste punkt med drømme knyttede Christian Quick en bemærkning til og nævnte Horsens som et eksempel. Undersøgelser viste, at man førhen forbandt Horsens med Statsfængslet, og nu er nøgleordene på imagescoreren ændret til, at man forbinder byen med kultur og koncertby.

Annonce

Ude ved bordene gik snakken livligt. Der var alt fra forbedringer som et håb om at færre skal på overførselsindkomst til håb om, at det skal blive endnu nemmere at være en lille iværksætter virksomhed i Fredericia.

Erik Schwensen er ofte at finde til byrådsmøderne, og han deltog også i samtalesalonen. Her sidder han sammen med 2. Viceborgmester Susanne Eilersen. (Foto: AVISEN)

Der var også flere, der påpegede, at der skal være bedre plejehjem, og der mangler gode tilbud til alle, da Fredericia skal være kendt som byen for alle. En anden borger pegede også på et konkret trafikalt problem, og mener, at kommunen skal gøre mere trafiksikkerheden.

På punktet med hvad man drømmer om, var der et gennemgående tema ved flere borde. Kultur. Der blev peget på, at man gerne ser Fredericia som en by, der i særdeleshed er kendt for kultur, og bland andet blev der peget på, at Fredericia skal være kendt som en musicalby og at der skal komme en form for kulturcenter på Voss-grunden. Der blev også nævnt, at man skal flytte kulturen ned mod Kanalbyen i form af både musicaldelen og Fredericia Bibliotek.

Politikerne fik inputs

Til sidst fik hvert parti, der var repræsenteret til arrangementet, et minut på scenen til at sætte ord på de inputs, som de havde fået.

– Det jeg hæfter mig ved og gør mig glad er, at man godt kan se ting vi er stolte af, men der er også fokus på klima og bæredygtighed. Der er også et tema som ikke handler om begejstring, men sikrer os at følge visionerne så de ikke kun vedtages og man så ikke høre en skid mere. Det skriver jeg mig bag ørerne, sagde Connie Maybrith Jørgensen fra SF.

Cecilie Roed Schultz kom vidt omkring. Hun cirkulerede som de fleste af politikerne rundt blandt bordene for at få hørt så mange inputs som muligt. (Foto: AVISEN)

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten hæftede sig særligt ved et enkelt input hun havde fået. Hun fortalte om, at en borger havde talt om at binde byens vandreruter sammen fra Høll til Trelde-Næs, Østerstrand, Skærbæk og forbinde dem med områder mere inde i landet, og på ruten vil man kunne lave overnatningspladser.

Venstres Pernelle Jensen fortalte om flere ting, som hun havde hørt om.

– Vi skal være en energi- og klimaby, og der var blandt andet et forslag om, at vi ikke skal mangle ladestandere i Fredericia. Vi skal være familiens hovedstad, hvor der er gode tilbud til alle livets faser, og man skal stå i kø ved kommunegrænsen for at flytte til byen, forklarede hun.

Palle Dahl sad og lyttede til borgerne. (Foto: AVISEN)

Palle Dahl fra Dansk Folkeparti ville ikke fremme enkelte forslag, men sagde:

– Alle borgerne vil det samme, og byrådet og borgerne er næsten enige. Hvis det som vi taler om, er de resultater vi får, så er vi langt i 2032, sagde han.

Tommy Rachlitz Nielsen fra Det Konservative havde fået input om et øget digitaliserings fokus.

– Vi skal være en digital forgangskommune, og vi skal gå forrest i omgangstonen på sociale medier. Vi har opgivet vores generation, sagde med henvisning til sin egen generation og grinte.

Slutteligt rundede borgmester Steen Wrist af med at sige:

– En overskrift er hverdagsoplevelser, hvor man binder naturen tæt på. En sagde, at vi skal tage klimalederskab.

Ønsker man at bidrage til visionsprocessen er det fortsat muligt. Det sker ved at sende en besked med “FRK 2032” og så ens forslag. Beskeden skal sendes til nummeret 1910.

Annonce