I den seneste tid har man i medierne kunnet læse om en kvindelig p-vagt, der har fået tildelt en erstatning på tre millioner kroner for sexchikane. Til sammenligning fik den ældste pige fra Tøndersagen under retssagen en erstatning på 300.000 kroner – et beløb, der i den sammenhæng blev kaldt historisk, men hvorfor er der egentlig så stor forskel på beløbsstørrelserne?

– Når man går ind og udmåler erstatningen, kigger man blandt andet på begreber som svie og smerte, varigt mén og tab af erhvervsevne. Svie og smerte takseres i den forbindelse lavt, mens tab af erhvervsevne takseres højt, forklarer advokat Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen og uddyber videre – Som barn har man ikke en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og den erstatning man får, bliver derfor kun beregnet på baggrund af det varige mén og ikke på baggrund af et indtægtstab. Denne beregning foregår på baggrund af nogle takster, der er fastsat i lovgivningen. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet har derimod et økonomisk tab som følge af skaden, der kan måles i mistet indtægt. Det medfører en betydelig højere erstatning.

Taksterne for svie og smerte, varigt mén og tab af erhvervsevne fastsættes hvert år i december, og de aktuelle tal kan ses på Erstatningsgruppens hjemmeside: http://www.erstatningsgruppen.dk/kontakt-os/nyttige-tal/

Samme sted kan man se, hvordan erhvervsevnetabserstatningen for et barn udregnes.

(Arkivfoto)