International Business College (IBC) indleder et generationsskifte, da Jørgen Houmann efter 33 år som administrerende direktør ønsker at geare ned. Når hans afløser tiltræder, fratræder Jørgen Houmann som administrerende direktør, men fortsætter som innovationschef på IBC.

Jørgen Houmann har siden 1982 stået i spidsen for IBC, der med fem afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia-Middelfart uddanner hele spektret fra unge til virksomhedsledere. Ef- ter 33 år med udvikling forventer han at overlade roret til den nye direktør i løbet af foråret. Han vil herefter koncentrere sig om projekter, der støtter udviklingen af IBC.

”Jeg ser det som en oplagt mulighed for at sikre den bedste overdragelse til den nye direktør. Jeg forsvinder ikke, men træder nogle skridt tilbage, hvorfra jeg håber, at jeg kan bidrage til den fortsatte udvikling og fornyelse af IBC,” siger Jørgen Houmann.

Generationsskifte med innovative muligheder

IBC har hovedsæde på IBC Innovationsfabrikken på Birkemosevej i Kolding. Her træner hver dag mellem 300 og 800 kursister nye kompetencer, lige som stedet huser konferencer, møder og events for virksomheder, der vælger IBC Innovationsfabrikken for sin unikke arkitektur kombineret med kunst, design og inspirerende miljø.

Jørgen Houmann var med, da fabrikken i 1976 blev bygget til GORI A/S, som han var direktør for i 70’erne. Besøgende på IBC Innovationsfabrikken mærker, hvordan værdier som gen- nemsigtighed, innovation og lighed løber som en rød tråd fra GORI-tiden og direkte ind i IBC Innovationsfabrikken.

Videregiver en stor forretning og en veludviklet skole

Jørgen Houmann begyndte som direktør på Kolding Købmandsskole i 1982. Han kom fra erhvervslivet, og måske var det netop den baggrund, der gjorde, at han formåede at udvikle skolen til at være en af Danmarks toneangivende merkantile uddannelsesinstitutioner – i dag som IBC med flere end 500 ansatte og mange tusinde elever og kursister hvert år.

Den nye administrerende direktør skal fastholde IBC’s kultur og fremdrift med balance mel- lem innovation, ambitioner og trivsel. Direktøren skal også sætte rammer for ungdomsud- dannelser og det store udbud af træningsforløb for voksne i form af efteruddannelse, kurser, organisationsudvikling, workshops samt personlig vejledning og udvikling.

( Foto: Anders Espersen)