Før jul forudsagde Vejdirektoratets Trafikcenter, at den 23. december og 2. juledag ville blive de helt store rejsedage i juleferien, og det kom til at holde stik. Lillejuleaften, 2. juledag og den 27. december var der ekstra tryk på Fynske Motorvej, som var tæt på sin kapacitetsgrænse, og det kunne tydeligt aflæses på bilernes hastigheder. Nyt system hjalp Vejdirektoratet med at overvåge trafikken.

Igen i år blev det nogle usædvanligt travle dage på Fynske Motorvej i dagene før og efter juleaften.

Normalt kan Vejdirektoratet følge og overvåge trafikken og hastigheder på motorvejene ved hjælp af såkaldte spoler, der er indbygget i vejen, men på Vestfyn, hvor motorvejen er ved at blive udbygget fra fire til seks spor, er spolerne fjernet i forbindelse med vejarbejdet.

For alligevel at kunne indsamle viden om trafikken på strækningen har Vejdirektoratet været i gang med at teste et nyt system, som kan måle trafikanternes hastighed med realtidsdata. I stedet for spoler er der monteret radarer langs strækningen, der ”skyder” stråler på bilerne, og på den måde kan man måle bilernes hastigheder. De indsamlede data kan med det samme ses i systemet.

Projektleder og ansvarlig for udbygningen af Fynske Motorvej, Mike Boesen, Vejdirektoratet, siger:

– I Vejdirektoratet bruger vi data til at understøtte vores arbejde med at planlægge den bedst mulige trafikafvikling, og med det nye system kan vi nu få direkte information ude fra vejene. På den måde kan vi tilpasse vores indsatser for at få trafikken til at glide så problemfrit som muligt. I forhold til juletrafikken kan vi med systemet se, at trafikken blev afviklet som forventet. Som vi havde forudsagt, var der pres på Fynske Motorvej Lillejuleaften, 2. juledag og den 27. december.

Hastigheden faldt


Udvidelsesstrækningen på Vestfyn nærmede sig sin kapacitetsgrænse på de store rejsedage, og det gav også udslag i markante hastighedsnedsættelser på de store rejsedage.

Senior projektleder Mike Boesen siger:

Det nye værktøj er ikke kun nyttigt, når vi overvåger årets store rejsedage, for systemet har gjort hastighedsdata mere tilgængelige, så man også i forbindelse med forskellige vejarbejder nemmere kan vurdere trafikafviklingens effektivitet. Det er vigtigt, da vi gerne både vil sikre det bedste flow for trafikanterne og sikre trygge arbejdsforhold for dem, som arbejder på anlægsprojekterne. På et projekt som udbygning af Fynske Motorvej betyder det, at vi meget hurtigt kan se om det, vi gør, er det rigtige, eller om der er uhensigtsmæssigheder, som vi er nødt til at reagere på.

Trafikken i juledagene


Den 23. december i vestgående retning skete der et markant fald i hastigheden fra de tilladte 80 km/t til at trafikanter kom ned og køre mellem 20-60 km/t. i tidsrummet fra kl. 12.00 til 16.00.

Hjemrejsetrafikken mod øst fordeler sig mellem den 26. og 27. december, og der viser tallene også tydeligt, at der i de givne tidsrum kom pres på motorvejens kapacitet.

Den 26. december skete der et markant fald i hastigheden i østgående retning fra de tilladte 80 km/t til, at trafikanter kom ned og køre mellem 20-60 km/t. i tidsrummet fra kl. 12.00 til 14.00.

Samme tendens viste sig den 27. december ligeledes et markant fald i hastigheden i østgående retning i tidsrummet fra kl. 12.00 til 15.30.

Uden for de perioder, hvor der var ekstra meget trafik på strækningen, blev trafikken i øvrigt afviklet problemfrit hen over julen.