Annonce

Byrådet i Fredericia Kommune virkede veloplagte og friske efter en lang påskeferie. I modsætning til de sidste to byrådsmøder med demonstrationer mod fjernelsen af den populære borgervejleder var der denne gang ikke mange fremmødte. Punkterne på dagsordenen kunne gennemløbes i god ro og orden. Der var få bemærkninger og ikke stor uenighed. Men da sagen om klapning i Lillebælt og miljø generelt kom op blev der pludselig debat og en stemning af politik.

Tommy Rachlitz Nielsen fra Det Konservative Folkeparti lagde ikke fingerne imellem, da han skulle beskrive måden som Kolding Kommune har håndteret sagen om dumping af slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Han fortalte samtidig at han havde valgt på egen hånd at tage et møde med borgmesteren i Kolding, partikollegaen Knud Erik Langhoff.

– Desværre er det ikke min fornemmelse, at det ændrer på noget i deres indstilling, sagde Nielsen.

Borgmester Steen Wrist supplerede at alle der kunne presse på for at få ændret tilgangen til slammet var velkomne til at gøre det. Sagen vakte tydeligvis frustration blandt byrådsmedlemmerne i Fredericia Kommune. Da der på et punkt på dagsordenen skulle diskuteres miljø i Fredericia Kommune blev Enhedslistens Cecilie Roed Schultz mødt af en kontant melding fra Tommy Rachlitz Nielsen.

– De Konservative er da de grønne. I er de røde!, sagde han til salens underholdning.

Det drejede sig om hvor vidt Fredericia Kommune er ambitiøs nok på klimaområdet, og her understregede Tommy Rachlitz Nielsen at der arbejdes i udvalget med alle kræfter, og at selvom der er blevet nævnt et område, der fokuseres på, er det ikke ensbetydende med at de andre områder er udelukket. Da talen kom til at handle om det naturskønne område ved Trelde, foranledigede det Venstres Kenny Bruun Olsen til at tage ordet:

Annonce

– Jeg vil bare lige sige, at det jo ikke er Fredericia Kommune, der har skabt de skønne områder. Nej, det er ejerne af jorden derude, som vi skylder en stor tak for at de har ladet tingene gro.

Samtidig var der ikke mange positive følelser hos Olsen overfor Danmarks Naturfredningsforening, som han mente har for stor indflydelse.

Til sidst kom Whistleblowerordningen op til debat. Her ville Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige gerne vide, hvor mange penge det kommer til at koste. Men det kunne man ikke umiddelbart få et svar på, hvorfor forvaltningen vil undersøge det. Venstre bakkede op om ordningen, men Det Konservative Folkeparti tog også her førertrøjen i debatten, da Tommy Rachlitz Nielsen slog fast at historien i Fredericia Kommune bevidnede behovet for at ordningen er solid.

Borgmester Steen Wrist støttede også op om behovet for en uvildig whistleblowerordning, men manede samtidig til grundighed belært af tidligere fejltagelser:

– Vi har set at fejl som den vi begik da vi valgte en borgervejlederordning kan give problemer. Derfor bør vi være grundige så vi har det rette grundlag, sagde borgmesteren.

Annonce