Annonce

Det startede som en systemisk fejl i et regneark, men det endte med at koste en skattet medarbejder jobbet. Kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal ærgrer sig over forløbet af takstsagen, fordi ingen nogensinde har ønsket at tilbageholde oplysninger, fortæller hun.

Som kommunaldirektør er Camilla Nowak Kirkedal øverste leder i forvaltningen. Det følger af forvaltningsloven, at det er hende, der i sidste instans træffer de afgørende beslutninger om, hvad der skal tilgå det politiske niveau og hvad der ikke skal. Det er en del af jobbet, og det er Camilla Nowak Kirkedal helt indforstået med. På et møde i Økonomiudvalget allerede i oktober 2021 orienterede hun om, at takstbilaget ville udgå fra behandlingen og godkendelsen af budgetforslaget , ligesom hun i et interview d. 24. december påtog sig det fulde ansvar.

– Det er ikke tilfredsstillende, der på et så sent tidspunkt i budgetprocessen var usikkerhed omkring rigtigheden i de beregninger, der lå til grund for takstberegningen. Forvaltningen skulle tydeligere have orienteret det politiske niveau om den usikkerhed, vi havde – i forhold til beregningerne af dagtilbudstaksterne. Det er meget beklageligt, og i sidste ende altid mit ansvar, lød det fra Camilla Nowak Kirkedal i december.

Danske Digitale Medier har i flere måneder forsøgt at komme til bunds i denne sag, hvor John Nyborg har været beskyldt for bevidst at tilbageholde oplysninger for politikerne. Den seneste aktindsigt viser, at kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal allerede 1. oktober træffer beslutningen om at lade takstbilaget udgå fra politisk behandling i forbindelse med mødet i Økonomiudvalget få dage senere. Dette frikender fuldstændig John Nyborg for mistanken om, at han skulle have tilbageholdt oplysninger.

I bagklogskabens lys: Jeg skulle have været mere tydelig

Det ulideligt klare lys i bagklogskaben giver anledning til eftertanke for kommunaldirektøren, der ærgrer sig over, at hun ikke tidligere i processen havde været endnu mere klar. Men det handler i bund og grund om, at hun ikke troede, der ville komme en sag ud af det.

I december påtog hun sig ansvaret for det udgåede takstbilag og for de matematiske fejl. Der er alene tale om matematiske fejl i beregninger – og ingen ledere, uanset niveau og privat politisk tilhørsforhold, har ønsket at tilbageholde oplysninger af relevans for politikkerne. Det ansvar påtager hun sig fortsat.

Annonce

– Jeg mener ikke, at forvaltningen har tilbageholdt noget. Det har aldrig været en intention, siger Camilla Nowak Kirkedal.

Der er blevet orienteret på det politiske niveau ad flere omgange. Både til officielle møder i Økonomiudvalget, i interne møder og i pressen, fortæller Camilla Nowak Kirkedal. Selv ærgrer hun sig over, at hun ikke var mere tydelig i sin orientering allerede i oktober.

– Jeg orienterede Økonomiudvalget om, at forvaltningen havde valgt at udlade takstbilaget, fordi vi var i tvivl om at takstbilaget var fejlbehæftet i forhold til taksterne på dagtilbudsområdet. Jeg kan ikke afvise, at jeg ikke har været tydelig nok i kommunikationen omkring det, siger Camilla Nowak Kirkedal og fortsætter:

– Det er mit ansvar og det har jeg hele vejen stået ved. Jeg er overordnet ansvarlig for alt det, der sker i forvaltningen. Jeg skulle endvidere have været mere tydelig omkring, hvori fejlene lå. Når jeg kigger tilbage, skulle jeg have orienteret det politiske niveau løbende undervejs i processen frem mod godkendelsen sidst i november

– Jeg synes hele vejen, at jeg har været tydelig overfor det politiske niveau omkring, at det er mit ansvar. Det har ikke været intentionen at holde noget tilbage. Ansvaret er mit. Det har været klart såvel på interne møder, som eksternt, slår Camilla Nowak Kirkedal fast.

Materiale til politikere besluttes ikke på niveau 3

Det kan virke teknisk, når der tales om forskellige niveauer af ledere i den offentlige forvaltning, og det har også været omdrejningspunktet i denne sag – for hvad kan en niveau 3 leder egentlig beslutte? En niveau 3 leder er det niveau John Nyborg var på som leder af dagtilbud. Her var hans nærmeste leder Magnus Kudahl te Pas, chef for Dagtilbud, Skole og Fritid – og over te Pas finder man direktør for Børn, Unge og Kultur, Mette Heidemann. Der var altså flere led over John Nyborg.

Det fremgår tydeligt af det materiale, som Danske Digitale Medier har fået aktindsigt i, at John Nyborg på intet tidspunkt har tilbageholdt oplysninger i takstsagen, tværtimod har han hele vejen igennem orienteret sine ledere. Kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal bekræfter, at det er hende og hendes direktion, der beslutter, hvad der skal politisk behandlet – og ikke en niveau 3 leder.

– Det er altid en direktør, der beslutter, hvornår noget skal politisk behandles. Det har ikke været Johns (Nyborg, red.) ansvar. Den kompetence ligger ikke på det ledelsesniveau. En niveau 3 leder beslutter aldrig om noget skal frem til politikerne, heller ikke John (Nyborg, red.).

Der er sket fejl i takstsagen. Men det er systemiske fejl og ikke noget enkeltpersoner kan holdes ansvarlig for. Der er hyret ekstern rådgivning til at komme fejlene til livs, og Fredericia Kommune kommer til at lytte nøje til deres anbefalinger – og så har forvaltningen lært meget af processen, forklarer kommunaldirektøren. Camilla Nowak Kirkedal fortæller, at hun både før, under og efter takstsagen har fuld tillid til lederne i Fredericia Kommune

– Der er sket fejl. Det har både vi og jeg åbent erkendt. Det er ikke godt nok, det har jeg tidligere sagt. Men vi har hurtigt igangsat en proces for at rette op på fejl. Vi har lært og kommer til at følge op oftere end det hidtil har været praksis, siger Camilla Nowak Kirkedal og fortsætter:

– I december fortalte jeg dig i et interview, at jeg havde fuld tillid til mine ledere i Fredericia Kommune. Det har ikke ændret sig. Jeg har fra starten haft fuld tillid til alle lederne. Det har jeg fortsat – og det har jeg også, når jeg ser bagud.

Kort om takstsagen

Takstsagen startede med fejlagtige beregninger om takster til de private dagtilbud. Her blev hurtigt reageret fra Fredericia Kommune, der fik genberegnet dette og fik politisk godkendt de nye takster. Venstres Pernelle Jensen benyttede sig af hendes ret til at få sagsindsigt, og bad i den forbindelse om en redegørelse omkring forløbet. Denne redegørelse skulle vise sig at sende en sag om matematiske fejl ud på fuld fart i den politiske dagsorden. Der blev stillet store spørgsmålstegn ved John Nyborg, daværende leder af dagtilbud og medlem af byrådet for Socialdemokratiet, og hans ageren i denne sag. Dette til trods for, at aktindsigter viste, at han havde orienteret som foreskrevet.

Alligevel fortsatte sagen i det politiske spor, hvor det endte med at John Nyborg stillede op til interview hos Danske Digitale Medier og tog afstand fra de beskyldninger der var imod ham og hans troværdighed. Han vidste, at han fra start havde rent mel i posen. Det interview gav anledning til politisk diskussion, hvor Økonomiudvalget allerede få dage efter diskuterede sagen. Ikke som et beslutningspunkt – så dermed er der ikke tale om en formel politisk beslutning, men i stedet diskuterede de det uden for referat og uden et dagsordenspunkt. En endnu mere skjult måde at træffe en politisk beslutning på.

Kilder bekræfter overfor Danske Digitale Medier, at flere medlemmer i Økonomiudvalget ønskede John Nyborg fjernet fra forvaltningen. Som besluttet, så gjort. John Nyborg underskrev en gensidig fratrædelsesaftale og var fra 1. april ikke længere ansat i Fredericia Kommune – efter 15 år som ansat.

Når sagen fortsat er en sag, til trods for kommunaldirektørens og flere eksperters ord for, at John Nyborg ikke kan holdes ansvarlig for en eneste fejl i sagen skyldes det, at der har været et konstant politisk fokus – og at beskyldningerne mod John Nyborg fortsatte til trods for, at aktindsigterne viste hans uskyld.

Annonce