Camilla Nowak, kommunaldirektør i Fredericia Kommune, mener ikke at forvaltningens forløb i takstssagen er godt nok. Derfor skal ekstern bistand nu hjælpe med at komme til bunds og sikre et korrekt økonomisk billede. Desuden beklager hun forløbet overfor politikerne.

– Jeg har bedt om at der kommer ekstern bistand på eksempelvis revisionen. For det her er ikke godt nok, lyder det kort fra kommunaldirektør Camilla Nowak efter en redegørelse af takstsagen er blevet sendt til byrådspolitikerne, og som AVISEN har fået aktindsigt i.

Problemstillingen har to ben: Dels et økonomisk-matematisk ben, hvori beregningerne fortsat ikke er helt på plads, og dels et ben hvor spørgsmålet primært drejer sig om habilitet og politiske motiver i forvaltningen. Den leder af dagtilbud der har siddet med informationen om en voldsom stigning i forældrebetalingen er udover sit civile job byrådsmedlem for Socialdemokratiet. Den information han har kendt allerede fra 29. september, men først offentliggjort to dage efter valget har fået Venstre til at udtrykke skarp kritik, for deres politiske program har været meget fokuseret på netop forældrebetalingen.

Kommunaldirektøren understreger, at hun har fuld tillid til sine ledere – også i den konkrete sag. Kommunen ønsker ikke at dække over noget, derfor beklager hun nu forløbet.

Hvorfor orienterer I ikke det politiske niveau – når I allerede den 29 september ved, at I ser ind i store takststigninger?

– Viceborgmester Susanne Eilersen spørger under 2. behandlingen af budgetforslaget i økonomiudvalget om, hvorfor takstbladet ikke er med. Jeg orienterer kort om, at det er, fordi der i forvaltningen er stor usikkerhed omkring takstberegningerne på dagtilbudsområdet. Set i bakspejlet burde jeg tydeligere have forklaret, hvori usikkerhederne i beregningerne bestod, svarer kommunaldirektør Camilla Nowak og fortsætter:

– Det er ikke tilfredsstillende, der på et så sent tidspunkt i budgetprocessen var usikkerhed omkring rigtigheden i de beregninger, der lå til grund for takstberegningen. Forvaltningen skulle tydeligere have orienteret det politiske niveau om den usikkerhed, vi havde – i forhold til beregningerne af dagtilbudstaksterne. Det er meget beklageligt, og i sidste ende altid mit ansvar.  

Fokus var på andet end takster

Hvorfor kommer takstbladet først frem efter kommunalvalget?

– Fokus fra forvaltningen var på den samlede budgetproces, og dermed på at godkendelse af takstbladet ”blot” skulle ske inden udgangen af november. Der var som sagt, enorm usikkerhed omkring rigtigheden af beregningsgrundlaget for taksterne internt i forvaltningen, hvilket forsinkede processen betydeligt, siger Camilla Nowak og fortsætter:

Derfor blev det et spørgsmål om at få lagt ekstraordinære møder i kalenderen. Det var forvaltningens forventning, at desuagtet hvem det kommende flertal var, så ville der formentlig være et behov for, et ekstraordinært møde ultimo november i forbindelse med en ny styrelsesvedtægt, ligesom i langt de fleste andre kommuner.

– Derfor blev det besluttet – også at bruge dette møde til takstgodkendelsen. Hvis behovet for en ny styrelsesvedtægt ikke havde vist sig, ville byrådsmødet sidst i november kun have indeholdt sagen om takstgodkendelse, da det skulle være vedtaget inden 1. december, supplerer hun.

Man kan godt både være leder i kommunen og deltage i budgetforhandlinger

Kan en leder i forvaltningen deltage i budgetforvaltningerne for sit parti fremadrettet? Og kan man budgetmæssigt forberede sager og lignende til byrådet?

– Juridisk set, kan en leder, der er ansat i kommunen og samtidig er byrådsmedlem godt deltage i budgetforhandlingerne for sit parti. Det er partiet, som beslutter dette. Der kan, som i alle andre situationer, opstå spørgsmål om speciel inhabilitet, som altid skal være en opmærksomhed, svarer Camilla Nowak og fortsætter:

Hvis der sigtes til, om et byrådsmedlem kan deltage i at forberede budgetprocessen som en del af vedkommendes tjenstlige forpligtelser, så kan vedkommende godt det. Generelt vil det være en direktør, som godkender svar til det politiske niveau under selve forløbet op til budgetprocessen.