Det lykkedes Fredericias borgmester at udforme et konstitueringsgrundlag for det nuværende byråd, som samtlige partier kunne gå ind for. Dette sikrede bl.a., at byrådsmedlemmerne skulle kunne stole på hinanden, og at de lovede at holde en ordentlig tone over for hinanden, og dermed efter min mening heller ikke uberettiget kan tillade sig at hænge andre byrådsmedlemmer ud med usandheder.

Stor ros til borgmesteren for dette arbejde.

Min overraskelse var derfor stor, da pressen citerede en udvalgsformand og medlem af borgmesterens eget parti for, at han er forundret over, at Enhedslisten bringer olieforureningssagen op på Christiansborg, når Enhedslistens byrådsmedlem kunne have gjort det lokalt.

Dette er groft, da den pågældende udvalgsformand udmærket viste, at:
1. Enhedslisten Fredericia har overholdt, at der ikke blev meldt noget ud til offentligheden før rapporten fra Shell forelå.

2. Enhedslistens byrådsmedlem, Cecilie Roed Shultz gentagne gange på partiafdelingens vegne har spurgt embedsmændene om udviklingen i sagen.
Jeg forventer, at udvalgsformanden får en snak med borgmesteren og derefter offentligt dementerer det omtalte indlæg.

Enhedslisten er som nyt parti i byrådet det eneste parti, der ikke kan klandres for at have siddet tidligere oplysninger til byrådet overhørigt.
Derefter lidt om selve forureningssagen:
Den spildte olie ligger sine steder kun 20 – 30 cm under jordoverfladen. Dette indikerer for mig, at forureningen er fortsat og dermed ikke er 30 år gammel. Derfor har Shell efter min opfattelse ikke kun en moralsk men også juridisk forpligtelse til oprydningen.

Badevandet er ganske rigtigt rent endnu på grund af den store vandgennemstrømning i Lillebælt, og grundvandet er på nuværende ikke forurenet; men de dampe, som stiger op gennem sandet på stranden er sundhedsskadelige og kræftfremkaldende, så det er en meget alvorlig sag.
Shell skal fjerne den fare, de har påført Fredericias borgere. Dette skal ske hurtigt og inden, de sælger raffinaderiet.

Hvis der var olieforurening på min matrikel, skulle jeg bekoste en oprensning. Det samme må gælde Shell, selvom de er et internationalt firma.

Jørn Henner
1. stedfortræder til byrådet for Enhedslisten
Bredstrupvej 159
7000 Fredericia