Fredericia Kommune sætter ind med håndholdt indsats og gennemgår 22 sager, grundet mulige fejl. Fejlene er fundet i forbindelse med en opfølgning på en landsdækkende fejl i kontanthjælpsudbetalinger påpeget af en journalist ved DR.

En journalist ved Danmarks Radio har lavet en række artikler, hvor han undersøger udbetalingen af kontanthjælp til udsatte borgere, hvor landets kommuner uretmæssigt har nedsat beløbet.

Det må ikke forekomme, og Fredericia Kommune er derfor i fuld gang med at finde de borgere, der kan være berørt. Udtræk fra ATP viser, at det potentielt kan handle om 22 borgere i Fredericia i perioden fra 2018 og til i dag. De borgere, som fortsat er på kontanthjælp har fået deres udbetalinger tjekket for fejl, og så snart kommunen får de sidste cpr-numre fra Kombit, vil de også blive gået efter, så eventuelle fejl kan blive rettet.

Ny formand vil rette op

Alle landets kommuner har bedt Kombit om hjælp til at lave dataudtrækket, så lige nu er der ventetid. I den mellemliggende periode tager Fredericia Kommunes medarbejdere, som er tæt på gruppen af borgere med store udfordringer, fat i dem, der måske kan være berørt. Så kan sagerne tjekkes den vej, og borgerne kan få hjælp til at få deres penge udbetalt, hvis de har fået for lidt. Det handler om ugifte borgere på kontanthjælp, som i perioden har været undtaget for at arbejde 225 timer på et år, grundet begrænsninger i arbejdsevnen. 

Beskæftigelse- og Sundhedsudvalgets nye formand Connie Maybrith Jørgensen har fulgt sagen de sidste dage.

– Jeg ser frem til, at vi får rettet op hurtigst muligt. Det er godt at høre, at medarbejderne har handlet hurtigt og taget fat på forskellig vis. Især er det godt, at vores medarbejdere tæt på borgerne hjælper dem, så de kommer i kontakt med den rigtige medarbejder fra start og ikke selv skal finde rundt i systemet.