Jeg forstår ikke, at Region Syddanmark end ikke taler om, hvor mange millioner der kan spares på genindlæggelser, hvis kommunerne gjorde deres arbejde ordentlig. Jeg er i besiddelse af et ikke offentligt referat fra et møde 4. juni 2012, hvor en ledende overlæge til en praktiserende læge oplyser, at de på Kolding Sygehus har et officielt og et uofficielt underretningssystem, hvor de udadtil oplyser, at det hele går fint, men indadtil viser, at der er problemer. Han nævnte at Fredericia Kommune var en af de 3 kommuner i Region Syddanmark, som de havde problemer med. Samme ledende overlæge udtaler sig i artiklen “Psykisk syge bliver udskrevet uden ordentlig opfølgning” på DR d. 25. november 2015, at visse kommuner ikke gør det godt nok. Han fortæller ikke, og vil ikke fortælle, hvilke kommuner det drejer sig om, hvilket betyder, at vi i organisationerne ikke kan gøre noget ved det, og det er vores indtryk, at kommunerne intet gør af egen frivilje, med mindre de bliver hængt ud offentlig for deres forsømmelser. I Lap oplever vi også gang på gang at regionens læger, speciallæger osv. ikke må skrive sandheden i patienternes journaler, men at det skal formuleres på en måde, så kommunerne ikke behøver hjælpe patienterne optimalt. Også på beskæftigelsesområdet oplever vi, at Region Syddanmarks højtuddannede og højtbetalte speciallæger ikke tages alvorligt af kommunerne, men overrules af ikke kompetente (på sundhedsområdet) sagsbehandlere, som egenhændigt kan se bort fra speciallægeerklæringer og beslutte det modsatte, selv om samme kommune har betalt mange penge for disse erklæringer. Og Region Syddanmarks sundhedskoordinatorer i kommunernes rehabiliteringsteams, de accepterer hvad som helst, uden at skele til hvad patienterne kan holde til, bare de får deres 11.000 kr. for at møde op. Og hvem skal det gavne, når Region Syddanmark laver aftaler med kommuner om, at når en borger er få dage fra døden, så kan de i samarbejde haste en førtidspension igennem. Men hvorfor går Region Syddanmark med til den slags? Harmonerer det med afgivne lægeløfter og generel etik og moral for sundhedspersonale?
Hvis Region Syddanmark fremover koncentrerer sig om deres ansvar overfor syge borgere, og ikke inddirekte hjælper kommunerne med at svigte syge borgere, så de  igen og igen må indlægges, så kunne der spares rigtig mange penge.

Gihta Hansen, Skovbakken 14c, 7000 Fredericia