Jeg har gennem flere år gjort alt, for at gøre Fredericia Kommune, Miljømyndigheder og Folketingets Miljøordførere opmærksom på, hvor farligt det er at bygge boliger på Fredericia C grunden. Men ingen har taget mine henvendelser alvorligt men nærmest gjort mine påstande til grin, og påstået at de havde styr på det hele.

Jeg hørte borgmester Jacob Bjerregaard i TV-Syd og på TV2 udtale, at hverken han eller beredsskabsstyrelsen vidste, at det var højrisiko, og han gav samtidig udtryk for, at Shell-Terminalen var meget mere sikker og nærmest helt risikofrit. Handler hans uvidenhed om, at Fredericia Kommunes nyeste og største plejehjem er bygget kun 200 meter derfra?
Mht. Shell-Terminalen blev der på det sidste møde på Fredericia Teater, som omhandlede forurening af Lillebælt, af en ingeniør som deltog, gjort opmærksom på, at der var 11 tanke på Terminalen, hvoraf de 9 var i brug, og der blev nævnt, at de bl.a. indeholdt fuelolie og benzin. Enhver ved, at dette er 100 gange mere farligt end fritureolie. Dertil kommer de hundredvis af tankskibe med forskellige gasarter såsom brint og lightergas, som udskibes fra Terminalen.

Brevet herunder blev 19. januar 2016 sendt til relevante miljømyndigheder, men heller ikke der tages noget alvorligt.

Til Miljøstyrelsen og Region Syddanmark. 

Sagen er den, at der nu igen kører en forureningssag i Fredericia i samme område som tidligere.
Når det sker så mange gange det samme sted, var det så ikke mere naturligt at undersøge den faktuelle forurening, som der forefindes på Shell Terminalen?
For hver gang det sker, kommer Shell og Fredericia Kommune med nogle søgte forklaringer. Nu kommer de med forklaringer om, at det nok er tankskibe, som lækker, og 3 skibe har været mistænkt. Men jeg tror stadigvæk på, at det kommer fra de utætheder,
som er i i Shell`s tanke, hvilket jeg også tidligere har nævnt. Man vil ikke stå ved, at det kommer derfra, og årsagen til at det kommer udefra og breder sig ind på stranden, har jeg før forsøgt på at forklare, at efter min mening, for at skjule forureningen kommer derfra, så fører man forureningen ud gennem et bestående rør, som ligger i undergrunden på terminalen, og som før har været brugt som spildledning fra Kemira. Der bliver det nu ført ud til strømmen ude midt i Lillebælt. Og derfor ved forskellige strøm- og vindforhold bliver det sendt op til overfladen og bliver ført tilbage til land af strøm og vind. Man behøver ikke være i tvivl om, at Shell og Fredericia Kommune ikke indrømmer noget som helst, før det er umuligt for dem at bortforklare mere. Årsagen kan jo være, at det vil blive svært at sælge det nye projekt “Fredericia C”, hvis det forholder sig sådan.
Jeg synes det er på høje tid, hvis I som ansvarlige myndigheder går ind og undersøger dette til bunds. Der er flere risici ved det, der foregår. En af dem er, at de utætte tanke som lækker kolapser, det er set før i Sønderborg. Dette vil have uoverskuelige følger for Lillebælt.
Den nuværende olieforurening, som blev opdaget fredag 15. januar 2016, og havde bredt sig dagen efter, den er allerede om mandag fordampet ifølge Fredericia Dagblad. Det kan så vidt jeg er oplyst ikke lade sig gøre, med de temperaturer vi har nu?
 Ib Nielsen, Plantagevej 18, Snoghøj, 7000 Fredericia