Efter mere end fem år som en målrettet oplevelse til de mindste blev legepladsen i FredericiaC – den såkaldte ”Legebro mellem Tro” – revet ned i sidste uge. Legepladsen bestod af tre legehuse af træ, der var udformet som en kristen kirke, et hinduistisk tempel og en muslimsk moské.

Én gang om året har vi foretaget en inspektion af legepladsen, for at sikre, at den lever op til sikkerhedskravene. I år har vores inspektør vurderet, at der var en del slitage, så enten skulle vi genopføre legehusene eller rive dem ned. Når vi har valgt at fjerne dem, så er det fordi vi flytter byhaverne Grow Your City og de tilhørende legeområder og legeredskaber fra Sønder Voldgade til det område, hvor legepladsen tidligere lå. Det sker i løbet af marts og april. Så de mange institutioner og private, der har brugt legepladsen, kan se frem til en række nye legetilbud i FredericiaC, siger Louise Bjerre, chefkonsulent i FredericiaC.

Legepladsen var én af de midlertidige aktiviteter og faciliteter, der blev realiseret efter idékonkurrencen ”Din idé”, som FredericiaC gennemførte i 2009. Her kunne alle interesserede komme med forslag og efterfølgende kunne man stemme på de indkomne forslag.

Ideen med legepladsen var, at den skulle bringe børn med forskellige religioner og kulturer sammen gennem legen og på den måde bidrage til større forståelse for hinanden. Samtidig afspejlede legepladsen Fredericias historie som religiøs fristad, hvor mennesker med mange forskellige religioner lever side om side.

Legebro mellem Tro blev opført i 2010 af lokale ildsjæle fra tre forskellige trossamfund med støtte fra FredericiaC.

Legebro mellem Tro var en rigtig god idé, der har været meget populær blandt de besøgende i FredericiaC. Jeg vil gerne takke ildsjælene bag for deres indsats med legepladsen. Samtidig vil jeg opfordre andre, der har ideer til nye aktiviteter eller faciliteter i FredericiaC til at kontakte os, siger Louise Bjerre.