Mange private udlejere bliver skræmte når lejerforeninger, LLO og huslejenævn. kontakter udlejer og meddeler, at lejer har opdaget skimmelsvamp i ejendommen. Det er ikke ualmindeligt, at udlejer trues med erstatningsansvar for personskade, helbredsproblemer mv. mener SAPU, der er en sammenslutning af private udlejere

– Selvfølgelig kan der være udlejede ejendomme, som har konstruktionsmæssige fejl, der medfører fugt og skimmelsvamp. Det er midlertidig vores opfattelse, at skimmelsvamp i 9 ud 10 tilfælde skyldes, at lejeren ikke udøver omhu for udluftning, ventilering og opvarming, udtaler stifter af SAPU, Mark Jensen.

Mark Jensen mener også, at alt for mange udlejere lader sig true af lejerne, til, helt uberettiget, at betale lejeren kompensation, godtgørelse eller lader lejeren befri fra lejemålet uden at betale for istandsættelse, opsigelsesperiode mv.

– Det er en kedelig tendens, at lejerne er begyndt at anvende selvskabte fugtproblemer som et middel til at afpresse udlejerne for pengebeløb og til iøvrigt at opgive de ganske få rettigheder lejeloven trods alt indrømmer udlejere af lejlighed, hus og værelse, slutter Mark Jensen.

SAPU.dk – Sammenslutningen Af Private Udlejere, blev oprettet i 2005 som rådgiver til private, der udlejer egen bolig og som reaktion på den stadig stigende tendens blandt lejerne til at udøve deres omfattende rettigheder i lejeloven overfor udlejere.