Formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), har fra starten været vidende om, at de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har valgt at nedlægge næsten halvdelen af regionens lægevagter. Men regionen er uden handlemulighed, forklarer Libergren.

I halvandet år har der ikke været en lægevagt i Fredericia, til trods for at der er en aftale mellem Region Syddanmark og de Praktiserende Lægers Organisation. På grund af Corona har PLO valgt at nedlægge 10 konsultationssteder på grund af force majeure, men selv ikke da Corona ikke længere var klassificeret som samfundskritisk blev der åbnet op.

– Det der er sket er, at der har været Corona. Der har været en væsentlig reduktion i antallet af konsultationer, fordi mere er håndteret per telefon eller video. Når man skal reducere antallet af kontakter, så har PLO – helt ensidigt – valgt at reducere hvor mange læger der er på landevejen. For at få det til at hænge sammen har de undladt at servicere 10 konsultationssteder, forklarer Bo Libergren, formand for Udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark.

I Region Syddanmark er der 22 konsultationssteder. Det betyder, at enkelte kommuner har to konsultationssteder og kun ganske få kommuner ikke har et konsultationssted. Sammenlignet med de øvrige regioner ligger Region Syddanmark helt i top.

– Det er mange. Hvis man spørger PLO synes de sikkert også det er for mange, siger Bo Libergren.

Blev orienteret fra start

En del af kritikken fra de lokale politikere i Fredericia går på, at der på intet tidspunkt er sket en orientering på lokalt niveau. Bo Libergren fortæller, at han fra starten har været bevidst om, at der skete lukninger af konsultationssteder, men han har ikke følt det nødvendigt at informere de lokale politikere.

– Vi er blevet orienteret cirka på det tidspunkt de har gjort det. Antallet faldt til en brøkdel under Corona, til trods for en enkelt måned har vi ikke nået samme niveau som tidligere. Hvis man ser det fra lægernes synspunkt, så er det sådan at når man har færre læger, så er det sværere at komme og lukke en konsultation op. Er der kun 2-3 patienter og man er stykprisafregnet, så binder man mange læger til få patienter. Men jeg vil gerne understrege at det er en ensidig beslutning fra PLO, siger Bo Libergren og fortsætter:

– Vi har ikke taget det til efterretning. Vi har noteret, at de har valgt at gøre det. Det de påberåber sig er force majeure. Man burde i det hele taget overholde aftalerne, men det er jo ikke Corona der afgør aktiviteten i lægevagten. Der er blandt andet video der har betydet noget i den sammenhæng. Dertil kommer også andre udfordringer for sundhedssektoren.

Hvorfor har I valgt ikke at orientere de lokale politikere?

– Man kan sige, at vi er blevet orienteret om noget vi ikke kendte længden på. Så jeg ved ikke hvilken kommunikation vi skulle have sendt ud. Problemstillingen er ikke begrænset til Fredericia. Det står klart, at der har været en meget mindre søgning. Vi har på intet tidspunkt kunne sige sort/hvidt hvor og hvor længe der var lukket. Det er ikke en beslutning vi har truffet eller haft indflydelse på. PLO har meddelt os, at de ville gøre det på ubestemt tid, så længe der var force majeure, svarer Bo Libergren.

Ingen mulighed for sanktionering

Der er i den gældende aftale ingen mulighed for at sanktionere PLO for deres brud på aftalen. Det hele beror på en fortolkning af force majeure, en fortolkning som Bo Libergren ikke er enig i.

– Vi har ingen sanktionsmuligheder i aftalen. Vi har en dialog med PLO. Efterhånden som situationen normaliseres vil de genåbne de her mindre enheder. Men de påberåber sig force majeure. Der har været et meget stort pres på mange områder af det her, forklarer Bo Libergren.

Hovedstadsmodel kan ikke bruges

I Region Hovedstaden er man gået væk fra en løsning med læger der besvarer lægevagten. I steder har man lavet akuttelefonen 1813, der hovedsageligt bemandes af sygeplejersker. Men den løsning duer ikke i Region Syddanmark, hvis man spørger Bo Libergren.

– Hvis vi brugte den samme løsning som i Region Hovedstaden, så var der ingen lokale områder. Jeg synes vi skal holde fast i 22 konsultationssteder og at det er læger der besvarer opkaldene. Jeg synes vi skal holde fast i den model vi har nu, selvom jeg godt kan se at vi skiller os ud med at være dem med flest konsultationssteder. Hvis man spørger PLO ville man kun have fire i hele Syddanmark. Jeg synes vi skal holde fast i det høje antal, siger Bo Libergren og fortsætter:

– Jeg synes det er en god service overfor borgerne. Det har ikke noget med sikkerhed at gøre, men det er en god service der hjælper til de mindre ting. Det giver rigtig god mening at gøre i nærområdet.

Den aftale der er blevet brudt er allerede taget op til genforhandling på initiativ fra PLO, fortæller Bo Libergren. Men han ser det som værende svært at tilføje sanktionsmuligheder i den nye aftale.

– Vi er påbegyndt at genforhandle aftalen nu – og det er en del af den overenskomst der træder i kraft 1. januar. Jeg tror vi skal tage en drøftelse af mulige sanktioner i regionen. Men jeg ved ikke hvilke sanktioner vi ville kunne lave på et kollektivt niveau, lyder det afslutningsvist fra Bo Libergren.