Det rumler igen om en mulig sammenlægning af Fredericia og Middelfart Kommuner, denne gang med støtte fra begges borgmestre.

Der tales meget om synergi-effekter (som aldrig specificeres), som vil medføre bedre/billigere service for borgerne, men i virkeligheden har de store kommuner meget svært ved at påvise reelle besparelser eller forbedringer.

Lad os dog spørge borgerne i Give, Børkop, Lunderskov, Vamdrup osv. om de føler sig bedre serviceret, eller om skatten er blevet sat ned. Nej, mon dog.

Ingen med forstand på det, forventede at større kommuner nødvendigvis ville betyde administrative besparelser, der var tale om ren politik (læs f.eks. Poul Erik Mouritzens indlæg og artikler om emnet. Han er professor i statskundskab og var med i strukturkommissionen).

Før strukturreformen var Middelfart og Fredericia begge bykommuner, men i dag er Middelfart blevet en landkommune, og har dermed andre strukturelle udfordringer og forudsætninger end Fredericia, – bare tænk på den kollektive trafik og bosætningspolitikken.

Jeg går ud fra som givet at begge kommuner har tilpasset deres organisationer til opgaveløsningen, så der er altså ikke nogen administrative besparelser at hente, idet de ansatte jo ikke kan pålægges yderligere opgaver. Kort sagt; – show me the money, hvor er de omtalte synergieffekter? Eller fortæl mig bare hvad de konkret består i…

En ting er pengene, hvad der er værre er, at det giver problemer med demokratiet når rådhuset flytter langt væk, og hvis der stadig skal være borgernær service, så er der ikke så meget som en bøjet femøre at hente på en sammenlægning, vi vil blot få dårligere service og længere til vores folkevalgte, både fysisk og mentalt.

Jeg vil naturligvis støtte ethvert samarbejde, der kan være til gavn for kommunernes lokalsamfund og borgere, men mener at en sammenlægning med Middelfart vil være hovedløst.

Med venlig hilsen

Anders Deleuran Fajstrup
Prinsessegade 70, 2. sal
7000 Fredericia