Regeringen nedsætter en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor. Komitéens formand bliver Torben M. Andersen, der er professor i økonomi og tidligere overvismand.

Regeringen har nu nedsat den lønstrukturkomité, som blev lovet ved Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet.

Lønstrukturkomitéen skal blandt andet analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.

Komitéen bliver ledet af professor Torben M. Andersen. Komitéen består herudover af følgende eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer i Lønstrukturkomiteen:

 • Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)
 • Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
 • Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)
 • Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
 • Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
 • Henrik Bach Mortensen (vicepræsident ALDE)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Lizette Risgaard (formand Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Rita Bundgaard (sektorformand HK Stat)
 • Mona Striib (forbundsformand FOA)
 • Grete Christensen (formand Dansk Sygeplejeråd)
 • Claus Jensen (formand Dansk Metal)
 • Lars Qvistgaard (formand Akademikerne)
 • Jacob Holbraad (administrerende direktør Dansk Arbejdsgiverforening)
 • Signe Friberg Nielsen (direktør Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
 • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
 • Anders Kühnau (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn) 

Der vil i forbindelse med komitéens arbejde blive lagt op til en offentlig høring. Komitéen vil fremlægge dets rapport hurtigst muligt og senest inden udgangen af 2022. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

– Jeg er glad for, at vi nu nedsætter den lønstrukturkomité, som vi lovede i forbindelse med Folketingets afslutning af konflikten på sygeplejerskeområdet. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er udfordringer med uligeløn i Danmark. Men vi må også erkende, at det er en kompleks debat, og vi har brug for, at der skabes et fælles oplyst grundlag, som kan danne grundlag for kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Det er et vigtigt arbejde, som regeringens forpligter sig til at følge op på. Jeg vil gerne takke medlemmerne – især formand Torben M. Andersen – for at påtage sig opgaven. Jeg ser frem til at modtage afrapporteringen.

Formand for Lønstrukturkomitéen, Torben M. Andersen:

– Jeg glæder mig til at stå i spidsen for dette vigtige arbejde. Der er naturligvis en både interessant og udfordrende opgave at analysere og sammenligne lønstrukturer- og udvikling i den offentlige sektor. Jeg ser frem til at bidrage til, at vi i offentligheden og i forbindelse med fremtidige overenskomster kan få et fælles sagligt og solidt udgangspunkt at diskutere og træffe beslutninger ud fra.

Skriv en kommentar