”Danmark kan mere II” sætter turbo på den grønne omstilling og vil skabe mange nye arbejdspladser.

Dansk Metal tager positivt imod regeringens reformudspil, ”Danmark kan mere II”. Hvis det bliver gennemført, vil det skabe mange arbejdspladser herhjemme.

– Alle de dygtige faglærte, der skal bygge den grønne omstilling, kan se frem til at blive endnu mere efterspurgte på arbejdsmarkedet. Det er godt for Danmark og Europa, at vi gør os uafhængige af russisk olie og gas. Det kommer til at give danske virksomheder en stor konkurrencefordel, at vi satser så massivt på fremtidens energikilder og grøn teknologi. Det vil styrke eksportmulighederne, siger Dansk Metals formand Claus Jensen.

Dansk Metals egne undersøgelser viser, at to ud af tre tillidsrepræsentanter i industrien mener, at den grønne omstilling er en fordel for dansk erhvervsliv. Regeringen foreslår bl.a. udbygning af solceller og vindmøller på land, massiv udbygning af fjernvarmenettet, markant mere havvind, øget produktion af biogas og højere energieffektivitet i Europa.

Et væsentligt element i udspillet handler om den grønne skattereform. Det præcise indhold bliver dog først præsenteret senere. Dansk Metal bakker op om en høj og ensartet CO2-afgift med grøn støtte til virksomhederne, men understreger, at det er vigtigt, at det ikke bliver de danske lønmodtagere, der skal betale prisen for den grønne omstilling – både når det kommer til CO2-afgiften og frigørelsen fra russisk gas.

– Vi er i en tid med meget høj inflation, og lønkronerne rækker ikke så langt, som de gjorde for bare få måneder siden. I den situation vil det være urimeligt, hvis lønmodtagerne skal rammes med højere afgifter, eller ved at man hæver bundskatten. Regeringen og det politiske flertal bør sikre, at det ikke bliver danskere med ganske almindelige lønninger, der skal betale prisen for den grønne omstilling, siger Claus Jensen.