Det store arbejde der pågår i Meny-krydset ved Indre Ringvej / Vesterbrogade nærmer sig vejs ende, men de seneste foranstaltninger har skabt farlige situationer for bilister og cykelister, der har skullet køre rundt på meget smalle passager, og i den forbindelse er et hegn blevet påkørt.

Det er Fredericia Spildevand, der er direkte impliceret i vejarbejdet, men direktør i spildevandsselskabet, Søren Hjortsø Kristensen, oplyser at det er Fredericia Kommune, der har godkendt indretningen af afspærringen, som har gjort passagen særdeles smal hvis man kommer kørende på Indre Ringvej. Det har skabt farlige situationer for både cyklister, men også større biler, der på de isglatte veje, har haft svært ved at navigere rundt mellem keglerne.

– Det er vejmyndigheden (Fredericia Kommune) som har taget stilling til den nødvendige indretning af afspærringen. Arbejdet omhandler tilslutning af enkelte vejbrønde til den nye regnvandsledning og er derfor af kort varighed. Så i spørgsmålet om det er sikkert nok, vejen er bred nok m.v. er det Fredericia Kommunes afgørelse. Entreprenøren har indrettet udførelsen efter Fredericia Kommunes afgørelser. Og Fredericia Kommune kender jo forholdene, konstaterer Søren Hjortsø Kristensen og fortsætter:

– Og ja, afspærringer kan jo desværre give trafikgener og forsinkelser, også i forhold til at kunne krydse vejen. Til gengæld kan vi nu sige at hele den store tunnelering med den nye store regnvandsledning I Vesterbrogade nu giver en lang større ledningskapacitet. Og strækningen er taget i brug, der er koblet vejbrønde på og projektet går videre. Så selv om gevinsten er usynlig og ligger under jorden, medvirker afspærringerne til at vi står bedre rustet til monsterregn og klimaforandringer. Projektet medvirker også til at nedsætte overløb af regn/spildevand til Lillebælt.

Vi har forholdt fagchef for infrastruktur og ejendomme i Fredericia Kommune, Morten Svanborg, til de farlige situationer.

– Det er Fredericia Kommune som vejmyndighed der godkender den afspærring, som den der ønsker at grave fremsender, det er også sådan det er i denne sag. Det er som jeg også tidligere har skrevet, de muliges kunst, og ikke muligt at gennemføre den her slags projekter, uden nogen grad af trafikale udfordringer, og det kræver at alle viser hensyn – og at bilisterne også husker, ikke at spærre for fx adgang til Meny, siger Svanborg.

Fredericia Spildevand oplyser, at det ikke er muligt få asfalt før uge 50, og derfor kan vejarbejdet ikke afsluttes.