Den meget omtalte byretsdom hvor Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti blev idømt 6 måneders betinget fængsel for svindel, er blevet annulleret af Østre Landsret. Sagen skal gå om, da landsretten har vurderet, at dommeren i byretten var inhabil.

”Dommer A var retsformand i sagen mod tiltalte ved sagens behandling i Retten i Lyngby, hvor tiltalte blev idømt 6 måneders betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 289 a, stk. 1 og 2, og § 171, stk. 1, jf. § 172, stk. 1. Tiltalte har efter sagens behandling ved Retten i Lyngby rejst spørgsmål om dommerens habilitet som følge hans aktiviteter gennem årene på Facebook om Dansk Folkeparti og tiltalte”, står der i den afsagte dom fra Østre Landsret.

Det er en alvorlig situation for den konkrete dommer, og nu har Østre Landsret altså slået fast, at det har betydning for sagen. Dommerne fortsætter i dommen:

“Efter en samlet vurdering af dommerens likes og kommentarer, herunder navnlig nr. 11, 13 og 14, der vedrører MELD og dermed i en vis grad straffesagen mod tiltalte, samt de markante udsagn i nr. 4, 12, 16 og 19, der bl.a. vedrører tiltaltes person, finder landsretten, at der foreligger konkrete objektive omstændigheder, hvorefter der kan rejses en sådan tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens § 61, at han ikke måtte handle som dommer i sagen”.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti er hertil eftermiddag meget glad for landsrettens dom, som hun mener er den eneste rigtige afgørelse i sagen om dommerens aktiviteter på Facebook:

– Jeg symes det er glædeligt og godt for retssystemet at landsretten er nået frem til den her konklusion. Det er også godt for Morten, at han nu kan gå på juleferie med den her lettelse, at en inhabil dommer ikke kommer til at afgøre hans virke som politiker, siger Eilersen.

Med Østre Landsrets dom er sagen nu nød til at gå om, og det kan trække ud. Men selve dommen fra byretten er bortfaldet og Morten Messerschmidt er således ikke længere dømt og har heller ikke nogen fængselsstraf.

– Jeg er ked af der nu går et år til halvanden, før Morten får en chance for at kunne lægge sagen bag sig. Det har allerede taget 7 år, og det er uhørt at behandle folk på den måde med så langsommelig en proces, mener Susanne Eilersen.

Byrådspolitikeren fra Dansk Folkeparti har erklæret sin støtte til Morten Messerschmidts kandidatur til formandskabet i Dansk Folkeparti. Med den friske udvikling i sagen har hun et fornyet håb om at partiet kan få ham som formand:

– Jeg håber på at vi som parti snart kan komme videre og begynde at tale politik. Der er brug for Dansk Folkeparti i dansk politik. Og her er Morten og Peter et suverænt team. Jeg bakker op om dem, og tror det her kommer til at få en betydning.