Annonce

Middelfart Gymnasium & HF, Aurehøj Gymnasium og Alssundgymnasiet Sønderborg vil udvikle undervisningsforløb og materiale for fem udvalgte fag til en motiverende, inddragende og handlingsorienteret klima- og bæredygtighedsundervisning.  Til det formål har de fået  1.139.407 kroner fra VILLUM FONDEN.

De tre gymnasier har gennem Ungdommens Klimafolkemøde etableret et samarbejde og opnået erfaringer med klimaundervisning på STX. Gennem projektet vil de  udvide samarbejdet med konkret udvikling af forløb til fagundervisningen i fagene biologi, naturgeografi, fysik, samfundsfag og dansk. Projektet afvikles både internt på det enkelte gymnasium og med kompetenceudvikling og videndeling på tværs af gymnasierne.

Elevrepræsentanterne er med i projektets udvikling fra idéfasen for at sikre, at projektets leverancer er vedkommende og bidrager til, at eleverne gennem undervisningen bliver aktive i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Projektet udbredes til gymnasiets øvrige faggrupper gennem projektgruppens deltagere. Projektets resultater i form af undervisningsforløb, materialer og skitse til progressionsplan bliver formidlet bredt til alle gymnasier i Danmark via netværket Gymnasieskolernes Klimaalliance og Materialeplatformen.

Projektet kører fra august 2022 til juli 2024.

39 millioner kroner i alt

I alt giver VILLUM FONDEN g39 mio. kr. til klimaundervisning i grundskoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser. 21 projekter skal udvikle og afprøve handlingsorienterede undervisningsforløb til børn og unge i hele landet.

Grønne smede, klimadiplomater og journalistiske klimaopture. Det er omdrejningspunkterne i tre af de 21 projekter, der nu får bevillinger under VILLUM FONDENs pulje til klimaundervisning. Puljen blev oprettet sidste år som led i VELUX Fondenes store fælles klimaprojekt ’70i30′.

Annonce

Projekterne skal skabe undervisningsforløb, der styrker lærernes kompetencer og øger vores børn og unges viden, engagement og handlekompetence på klimaområdet:

– Det gør et stort indtryk at opleve, hvordan både  elever, studerende og undervisere selv efterlyser mere klimaundervisning, der fremmer håb og handlekraft og modvirker apati, polariseringer og klimaangst. I de 21 projekter er der et fælles fokus på at fremme undervisning, der arbejder med konkrete og virkelighedsnære løsninger på de mange udfordringer, klimaforandringerne præsenterer os for. Det gælder både naturvidenskabelige og teknologiske løsninger, og løsninger der fx handler om demokrati, lovgivning og adfærdsændringer i vores hverdag, siger fondsrådgiver Ole Laursen fra VILLUM FONDENs uddelingsområde for børn, unge og science.

Annonce