På et byrådsmøde i aftes godkendte Byrådet den afrapportering af velfærdstjek for 2020, som de enkelte udvalg har sat i værk.

Er forældrene tilfredse med deres børns overgang fra børnehave til SFO, hvordan er kvaliteten af drikkevandet, og hvordan oplever borgere uden for arbejdsmarkedet dialogen med deres rådgivere i Middelfart kommune?
Det er bare nogle af de spørgsmål, som bliver besvaret i den afrapportering af velfærdstjek for 2020, som Byrådet godkendte i går.

– Velfærdstjekket er et vigtigt arbejdsredskab, når vi skal skabe de rigtige rammer om hverdagslivet her i Middelfart Kommune, der gør os i stand til at nå byrådets politiske målsætninger. Det sætter fingeren på pulsen i mødet mellem kommune og borgere. Der er heldigvis meget, vi kan være rigtig godt tilfredse med, og som vi kan holde fast i, men vi er også blevet mere specifikke på, hvad vi med fordel kan gøre på en anden måde, og det arbejde tager vi fat på nu, siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

Velfærdstjekket blev sat i gang af byrådet i den nuværende byrådsperiode, og trods forsinkelser og komplikationer som følge af Covid-19, er der på størstedelen af udvalgsområderne nu gennemført velfærdstjek i perioden siden seneste afrapportering i begyndelsen af 2020.

Flere er planlagt til at blive undersøgt i løbet af 2021.
Med velfærdstjekket har Byrådet ønsket at forene politikere, embedsværk og borgere. Hvert udvalg har valgt specifikke områder og temaer, som man ønskede undersøgt.
Beskæftelse:
Indenfor beskræftigelsesområdet er borgere i ledighed eller under sygemelding blevet interviewet om deres forberedelse til og tilfredshed med samtalen med en rådgiver fra Job- og Vækstcenteret, og borgere har besvaret en tilfredshedsundersøgelse om blandt andet deres forventninger til og oplevelser af samarbejdet og inddragelsen.

Social- og sundhed:
På social- og sundhedsområdet er der lavet en undersøgelse på det uvisitererde socialpsykatriske tilbud 4kløveren, som er et rådgivningstilbud. Formålet har været at undersøge, om borgerne føler sig mødt og hjulpet af tilbuddet.

Skole:
Skoleudvalget har valgt at sætte fokus på overgangen mellem børnehave og Tidlig SFO og overgangen herfra til 0. klasse. Formålet var at undersøge oplevelsen af overgangen mellem tilbuddene, og om der er sikret et tilstrækkeligt informationsniveau, sammenhæng, tryghed og kontinuitet for forældre og børn i overgangen.
Børn, Kultur og Fritid:
Der er gennemført en tilfredshedsundersøgelse i dagplejen i Middelfart Kommune blandt børnenes forældre. Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i, hvordan forældrene oplever dagplejen på en række fokuspunkter: Pædagogisk indsats, gæstedagpleje, legestuen, pladsanvisningen og dagplejen.
Miljø- og Energi:
Der er sat fokus på kvaliteten af drikkevandet, en forebyggende indsats samt dialog og vejledning med borgere og vandværker.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer