Som én af de første kommuner har Middelfart indgået en lokal aftale med lærere og børnehaveklasseledere, som sikrer rammerne for undervisernes arbejdstid.

Middelfart Kommune, Vends Herreds Lærerkreds og Skolelederforeningen har netop underskrevet en aftale om lærernes arbejdstid. Flere møder mellem parterne den seneste måned er endt ud i en lokal version af den aftale om lærernes arbejdstid, som blev indgået mellem KL og Danmarks Lærerforening nationalt i august 2020. Med afsæt i den nationale aftale er der tilføjet lokale tilpasninger.

– Det har været en konstruktiv proces med god dialog, der har ført til en rigtig god aftale. Den skaber et solidt grundlag for, at de gode ambitioner på nationalt plan kan realiseres på skole- og kommuneniveau til alles fordel, siger Grete Berggren, skole- og dagtilbudschef.

Også i byrådet vækker aftalen glæde:

– Jeg vil gerne rose parterne for at nå i mål, så vi kan få glæde af den nationale aftale. Det sender et godt signal om det fortsatte samarbejde på skoleområdet i Middelfart Kommune, siger udvalgsformand i skoleudvalget, Jens Backer Mogensen.

Kernen i arbejdstidsaftalen er et forpligtende samarbejde, der sikrer tydelige rammer for lærernes arbejdstid til gavn for kommunen, skoleledelsen, læreren og i sidste ende eleven.

Den lokale aftale indeholder blandt andet en redegørelse for folkeskolelærernes arbejdstid, herunder kommunale projekter i det kommende skoleår. Aftalen lægger op til løbende dialog mellem den enkelte skoleledelse og den lokale tillidsrepræsentant.

– Vi glæder os til at komme i gang med at omsætte aftalen til god skolepraksis. Med den nye arbejdstidsaftale har vi indgået et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven. Det er kernen i selve aftalen. Jeg er sikker på, det vil have en positiv effekt på udviklingen af folkeskolen i Middelfart Kommune, siger Mads Alnor, formand for Vends Herreds Lærerkreds.

De lokale parter har blandt andet tilføjet et fælles årshjul over alle samarbejdsaktiviteter på skole- og kommuneniveau, et fælles inspirationsark om den gode opstart for nyuddannede, oversigter over den enkelte lærer og børnehaveklasseleders opgaver og den enkelte skoles oversigt over det kommende års prioriteringer.

På det kommunale niveau understøtter aftalen et tæt samarbejde mellem kommunen, Vends Herreds Lærerkreds og Skolelederforeningen med det mål at bidrage til udviklingen af skolen og understøtte sammenhængen mellem lærernes arbejdstid og opgaver.

Aftalen følges op af lokale samarbejder på hver enkelt skole mellem skoleleder, tillidsrepræsentant og lærere og børnehaveklasseledere. Erfaringerne fra arbejdet vil i det kommende år blive indsamlet og indgå i samarbejdet mellem kredsen, skolelederne og forvaltningen.

Grete Bergren oplyser, at parterne fælles vil præsentere aftalen overfor skoleledelser og tillidsrepræsentanter, inden de går i gang med arbejdet på de enkelte skoler.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer