I 2022 tilbyder Sundhedspiloterne i Middelfart Kommune fleksible forløb for borgere med KOL med få eller ingen symptomer. Målet er at komme i kontakt med flere borgere og dermed give flere borgere redskaber til selv at bremse sygdommens udvikling.


Omkring 160.000 danskere går rundt med lungesygdommen KOL, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, uden at vide det ifølge Lungeforeningen, www.lunge.dk. Selvom KOL er en kronisk sygdom, som patienterne skal leve med resten af livet, er det muligt at gøre noget for at bremse sygdommens udvikling og opnå en højere livskvalitet. Jo før man gør noget, jo bedre er det. Derfor tilbyder Sundhedspiloterne i Middelfart Kommune i begyndelsen af 2022 et fleksibelt forløb for borgere med KOL. Det kan være borgere, der endnu ikke er plaget af svære symptomer i hverdagen, men der eksempelvis bliver forpustet ved trappegang og måske hoster mere, end de plejer. Det kan også være borgere, der ingen symptomer har endnu, men er i risiko for at udvikle det på grund af mange års rygning.


– Der er et stort forebyggelsespotentiale i at få kontakt til borgere, der har få eller ingen symptomer på lungesygdommen, og som gerne vil arbejde med deres sundhedsvaner og holde deres symptomer på et minimum. Mange har desværre den antagelse, at vi ikke har et tilbud til den målgruppe, så derfor sætter vi ekstra fokus på dette i 2022, udtaler Vivi Ovesen, Leder af Sundhed og Træning i Middelfart Kommune.


Forløbene består for eksempel af temamøder om, hvad man selv kan gøre for at forebygge udviklingen af sygdommen KOL. Desuden er der mulighed for vejledning i vejrtrækningsteknik og fokus på at hjælpe deltagerne godt på vej ud i et lokalt motionstilbud. Forløbene er modulopbygget og bliver skræddersyet til den enkelte deltager.


– De tilbagemeldinger vi har fået fra tidligere deltagere på vores KOL-forløb er, at de oplever mere energi i hverdagen. De har fået redskaber til at tackle deres åndenød bedre, og de går typisk fra forløbet med en oplevelse af, at det kan betale sig at gøre noget. Det at være aktiv giver en bonus både fysisk og mentalt, fortæller Iben Wind, Sundhedspilot.


Er man, som borger, interesseret i et KOL-forløb kan første skridt være at gå til sin praktiserende læge og få foretaget en lungefunktionstest. Man er også altid velkommen til at kontakte sundhedspilot, Iben Wind, tlf. 8888 4652.