Vi starter med en dårlig nyhed:
For første gang i jordens historie er vi menneskers tilstedeværelse årsag til et så stærkt fald i naturens biodiversitet, at det betegnes som en masseuddøen[1].

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget aktivt for at bremse denne tilbagegang og måske på længere sigt øge biodiversiteten igen.

Dette er udgangspunktet for den biodiversitetsstrategi, Middelfart Kommune nu har sendt i offentlig høring. Strategien er en overkommelig og rimelig let læst oversigt over årsager og løsninger samt nogle meget konkrete handlinger.

“Byrådet ville gerne have inviteret til et borgermøde om strategien og de handlinger, der er beskrevet. Det fylder en hel del i strategien, at vi skal have en god dialog og et alsidigt samarbejde med borgere og virksomheder. Der kom dog en virus i vejen, men vi håber at få mulighed for at mødes med alle, der har interesse i det, på den anden side af sommeren”, udtaler Formand for Middelfart Kommunes Miljø- og Energiudvalg, Morten Weiss-Pedersen.

Løsningsmulighederne
En stor del af løsningen på biodiversitetskrisen er at lade en større del af naturen passe sig selv, udvikle sig mere frit og give plads til både liv og død blandt planter, dyr og svampe. Det gælder både ude i de store naturområder, men også hjemme i haven og i byerne kan man selv gøre en indsats for at skabe levesteder for flere arter.

Alle kan være med til at gøre en forskel – og vi vil meget gerne høre jeres mening

Nogle steder er kommunen, landbruget, skovejeren mv. dog nødt til at sætte vores eget nyt-tehensyn over den naturlige udvikling. Når kommunen fx slår rabatter og grøftekanter i det tidlige forår, er det fordi det er nødvendigt for at bevare oversigt, sikkerhed og fremkommelighed på vores veje og stier. Vi er desværre kommet et par uger senere i gang, end vi ønskede i år pga. nedlukningen. Det kan se voldsomt ud, når græsset bliver slået, men det er faktisk bedst at gøre det så tidligt som muligt og så undgå slåning resten af højsommeren. Vi prøver at tilrettelægge den nødvendige drift så skånsomt som muligt, men vi kommer ikke til at sætte vores trafiksikkerhed over styr.

Andre steder slår vi mest græsset af mere æstetiske hensyn. Hér kommer vi til i større grad end nu at overveje, om dette hensyn er vigtigere end hensynet til biodiversiteten.

Alsidigt samarbejde i fokus
Udvalgsformand Morten Weiss-Pedersen fortsætter: “Middelfart Kommune vil meget gerne samarbejde med grundejere, boligforeninger og erhverv om bl.a. at så flere blomster og passe nogle af vores græsplæner mere ekstensivt end i dag. Det, som mange vil opfatte som “uldent” og “rodet” i naturen, er oftest ensbetydende med større artsrigdom. Det mener Middelfart Kommune, at der godt kan gives mere plads til.”

Men hvad synes borgerne og virksomhederne om biodiversitet, og hvad kan vi alle sammen gøre for at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed? Hvordan kommer vi bedre i dialog og får skabt forandringer. Alt dette og meget mere kan alle nu – og frem til d. 8. juli skrive om i høringen på dette LINK.

[1] https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20200109STO69929/tab-af-biodiversitet-hvorfor-er-det-bekymrende-og-hvad-er-arsagen

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer