Annonce

Fredericia Kommune har igangsat en proces, der skal lede frem til skabelsen af et nyt museum i Fredericia, hvor man har ambitioner om at kunne tiltrække hundredetusinder af besøgende til byen. Museumsleder Karsten Merrald Sørensen er begejstret for den politiske udmelding fra Turisme- og Bosætningsudvalget, for han har i ti år set potentialet for Fredericias historie.

På Museerne i Fredericia er det meget spændende nyheder, der i disse dage kommer ud fra byrådet i Fredericia. Beslutningen om at der skal satses på et nyt museum i byen, har vakt glæde og optimisme hos Karsten Merrald Sørensen og hans medarbejdere, der i dag er ansat under Fredericia Kommune og dagligt varetager opgaven med at holde styr på den store kulturarven, der rummes i byen.

– Jeg tror i almindelighed at mange danskere ikke er klar over, hvor vigtig Fredericias historie er for Danmark. Og det siger jeg altså ikke på grund af en eller anden lokal patriotisme. Slaget ved Fredericia var ikke bare en lokal begivenhed. Det var et afgørende punkt i en storkonflikt ved midten af 1800-tallet. Det danske rige var i borgerkrig!, fortæller Sørensen med stor energi.

Selvom mange fredericianere kender til festlighederne omkring 5-6. juli, så er det mest lokalt, det er kendt. For den fortid som Karsten Merrald Sørensen og hans kollegaer er klar til at fortælle resten af landet om, handler om en tid hvor Danmark var helt anderledes end i dag. Riget bestod den gang ikke kun af Danmark, men også af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, men ikke alle var dansksindede. Mange var tysksindede, og de ønskede deres egen stat med egen regering, og indledte derfor et oprør mod den danske konge i 1848. Det er denne konflikt, der udspandt sig ved Fredericia den 6. juli 1849 – kort tid efter, at Danmark fik sin grundlov 5. juni 1849.

Foto: Museerne i Fredericia

– Slaget involverede hele Danmark. Der var soldater fra alle dele af riget, og på slesvig-holstensk side var billedet det samme. Hvis man rejser rundt i det nuværende nordtyske område, er der mindetavler og mindesten på alle kirkegårde over sognets sønner, der faldt ved Fredericia. Foruden disse var der en del soldater fra Sverige og Norge, der deltog som frivillige på dansk side og kæmpede for skandinavismen. På mange områder er Slaget ved Fredericia i centrum for opbygningen af den moderne danske stat, og i særdeleshed for grundlæggelsen af den danske selvforståelse. Sejren ved Fredericia satte en hel bevægelse i gang i Danmark, og internationalt, hvor der kom en kolossal stor tiltro til den danske styrke. Det fik en uheldig konsekvens ved nederlaget i 1864, men allerede i dagene efter sejren ved Fredericia i 1849 stod den danske befolkning bag en landsindsamling for at markerer sejren – det blev i 1858 fejret med præsentationen af statuen Den Tapre Landsoldat, som mere end noget andet er både et nationalt symbol og symbolet på Fredericia sammen med Fredericia Vold, forklarer Karsten Merrald Sørensen.

Det er sådan Fredericias centrale placering i Danmarkshistorien er kendt i det historiefaglige miljø. Guldgruben af fascinerende og dybt interessante historier fra datiden er så stor, at der efter Sørensens mening slet ikke er tvivl om mulighederne for at opskalerer fortællingen markant. Med de rammer som Museerne i Fredericia har på nuværende tidspunkt vil en sådan ambition ikke være en mulighed, mener han. Og netop derfor er han en varm fortaler for en ny plan for museet, som han selv står i spidsen for:

Annonce

– Vi får løbende henvendelser fra potentielle gæster, der spørger til vores faciliteter. Det gælder alt fra parkering, cafeterie og toilet. Den ærlige snak er, at de rammer har vi faktisk ikke. Så hver gang vi spørger os selv, hvordan vi kan skabe rammerne til mange flere gæster, ender vi med det samme svar. Det kan vi ved at få bygget et nyt museum, for de nuværende bygninger er ganske enkelt ikke egnede til mange besøgende, og slet ikke moderne turister. Vi kan naturligvis altid tilbyde en frisk gåtur på volden, men vi formidler slet ikke historien på den bedste måde. Det handler eksempelvis om at give en hel familieoplevelse og have de rigtige kulisser.

Det er den nationalhistoriske arv, der går igen, når man hører om visionerne for et nyt museum. På spørgsmålet om hvor vidt det er realistisk med en topattraktion, er Sørensen ikke i tvivl. Han har rejst rundt i den danske og internationale museumsverden, hvor han med misundelse ser på hvor langt man kan komme med et professionelt grundlag. Altså at drive en professionel museumsvirksomhed der også tjener sine penge selv, især fordi gæsterne synes det er så godt, at de gerne vil betale for at komme ind.

– Når vi rejser ud i verden på ferie, så betaler vi gerne for at komme ind og se et museum eller en udstilling. De penge der lander i kassen for entre kan gå direkte til at finansiere formidlingen af historien, og derfor kan vi med denne mulighed opnå langt mere, end hvis vi er overladt til den offentlige finansiering. Så skal man opbygge en spændende udstilling, er det logisk at investeringen i at gøre dette skal tjene sig hjem via publikum.

Karsten Merrald Sørensen har med stor interesse fulgt med i den politiske debat om et fæstningscenter, og er meget glad for den energi, der nu er blevet lagt for dagen i Turisme- og Bosætningsudvalget. For det betyder meget at der er vilje og politisk indsats, hvis man skal satse på et nyt museum. I de ti år han har været en del af Museerne i Fredericia, har der været snakket om nye tiltag. Samtidig med at han som daglig leder står med det store ansvar for historien i Fredericia, har han altid været bevidst om, hvor meget det fylder i den fredericianske befolkning. For det mener han også er unikt:

– Vi snakker om hvem der er født indenfor eller udenfor voldene. Borgerne mener virkelig noget med deres byhistorie. Det tager jeg meget alvorligt. Når vi har skoleklasserne nede for at høre om Fredericia og de gamle dage, så kan vi også se børnene er helt med på, at det her kan noget. For historie er vigtig. At vi kender vores fortid. At vi kan sætte den ind i en forståelsesramme, så vi også får en identitet. Nu er der eksempelvis krig i Ukraine, og det fylder rigtig meget i hverdagen. Her kan vi med vores museum fortælle om en tid, hvor der også var krig i Danmark og Fredericia. En tid hvor man ikke vidste om man overlevede eller havde et hjem næste dag. Det er skæbnefortællinger, og det er med til at gøre os menneskelige, når vi får viden om historien. En ting vi gør meget ud af, det er at sætte navne på nogle af de mennesker, der levede dengang. At fortælle deres personlige historie. Det giver gæsterne mulighed for at kunne leve sig ind i deres virkelighed.

Foto: Museerne i Fredericia

I den kommende tid har forvaltningen i Fredericia Kommune besluttet, at der skal laves undersøgelser og forarbejde med henblik på at konkretisere en nyudvikling. Også erhvervslivet har markant givet udtryk for, at der er behov for at komme i gang. Flere erhvervsdrivende i den indre by ser et nyt museum som en afgørende del af fremtidens Fredericia. For Karsten Merrald Sørensen er der heller ingen tvivl om, at der er et stort vækstpotentiale for Fredericia på baggrund af den unikke historie, der omgiver byen.

– Jeg bor her jo selv. Og Fredericia er en dybt inspirerende by. Jeg vil ikke gentage alle de klassiske fraser, som vi alle kender. Men jeg vil godt minde om, at det jo ikke er alle udenfor Fredericia, der kender de argumenter. Som museum vil vi kunne fortælle om det på en helt anden måde. Kort sagt vil Fredericia komme langt omkring, hvis vi har en topattraktion i byen. Så det er ikke kun historien og museet, der vil profiterer af projektet. Som historiker er jeg koncentreret om at få fortællingen bredt ud, men som borger i byen er jeg også interesseret i at fortælle om byen til andre. Nu skal der udarbejdes nogle analyser, og den kommende tid vil kunne skabe mere klarhed og fremdrift. Men det jeg ihvertald kan love er, at vi allesammen arbejder hårdt nede på Museerne i Fredericia for at lave den bedst mulige fortælling, hver eneste dag. Det koster penge hvis vi skal gøre det stort, men det håber jeg, for jeg tror personligt på, at de vil komme hjem mange gange igen. Og så er det jo heller ikke nogen skam, at Fredericias betydning for den nationale historie bliver fortalt vidt og bredt, slutter Sørensen.

Annonce