Musikskoler 2019/2020

Musikskolerne udbyder mange forskellige fag, men de fleste tilmeldinger fordeler sig på ret få fag. De ti mest populære instrumentfag i sæson 2019/2020 omfattede således tilsammen 87 pct. af musikskoleelevernes samlede instrument- og sangundervisning. Rækkefølgen blandt de seks mest populære instrumenter har ligget fast siden 2012/2013, men i sæsonen 2019/2020 har saxofon overhalet elguitar, som det sjette mest populære instrument. Der er dog tale om små forskelle i elevtallet, der skiller de to instrumenter. Bortset fra saxofon og violin, som er steget med hhv. 10 og 4 pct. fra 2018/2019 til 2019/2020 er antallet af tilmeldinger for de øvrige instrumenter i top-7 faldet mellem 2 og 7 pct. fra forrige sæson. Samlet set faldt antallet af instrumentelever i samme periode med 1.100, svarende til godt 2 pct.

Kilde: www.statistikbanken.dk/muskol02

Musikskolerne har mange gengangere

Det tager tid at lære at spille på et instrument, og mange musikskoleelever kommer igen år efter år. Den generelle fordeling blandt alle instrumenter i sæsonen 2019/2020 var, at 41 pct. var nye elever, 14 pct. havde et enkelt års undervisning i deres instrument inden sæsonstart, og 45 pct. havde to års erfaring eller mere bag sig, da undervisningen begyndte. Blandt de ti mest populære instrumentfag er tværfløjteelever de mest vedholdende; 56 pct. af eleverne har modtaget undervisning i deres instrument i mindst to år inden starten på sæson 2019/2020.

Forskelle i piger og drenges valg af instrumenter

Piger udgør 54 pct. af eleverne på instrument- og sangundervisningen på landets musikskoler. Til gengæld er drengene i overtal i seks ud af de ti mest populære instrumentfag. Tværfløjte er det top-10 fag med den største andel piger/kvinder (89 pct.) og i den modsatte ende er slagtøj det top-10-fag med den største andel drenge/mænd (83 pct.).

Kønsfordeling på de ti mest populære instrumentfag inkl. sang. 2019/2020

Kilde: www.statistikbanken.dk/muskol02

Musikskolernes aktiviteter omfatter ikke kun instrumentundervisning

I sæsonen 2019/2020 var der knap 45.600 elever, der modtog instrument- og sangundervisning på musikskolerne i Danmark. Det er et fald på 2 pct. i forhold til sæsonen før. Musikskolerne tilbød også forskolehold med 17.900 registrerede tilmeldinger og sammenspilshold (fx kor og orkester) med et elevtal på 26.000 elever. Desuden blev der undervist i en række andre musikfag (fx hørelære) og kreative fag inden for dans, multimedier og billedkunst. Det samlede antal aktivitetselever var 100.000, og dette udgør et fald på 3 pct. i forhold til forrige sæsonen før.

Musikskolernes aktiviteter efter holdtype. 2019/2020

 2016/20172017/20182018/20192019/2020
 tusinde
Alle aktiviteter107,5103,8102,9100,0
Instrumenter49,948,046,745,6
Forskoleophold20,518,318,617,9
Sammenspilshold26,326,727,226,0
Øvrige musikfag5,55,25,14,6
Øvrige kunstfag5,35,65,45,8
Anm.: Eleverne er opgjort som såkaldte aktivitetselever, dvs. at det er det samlede antal tilmeldinger til undervisningen, der opgøres uden hensyn til, om det sker som ene- eller holdundervisning. Tabellen omfatter også MGK-elever, som er elever på intensivt 3-årigt kursus med et konservatorieforberedende indhold og niveau.
Kilde: www.statistikbanken.dk/muskol02
0 0 stem
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer