Adskillige gode kræfter går nu sammen for at løfte de faglige uddannelser. Unge, parter på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedets parter danner Alliancen for Faglig Uddannelse. Målet er at gøre faglige uddannelser attraktive for langt flere unge end i dag.

– Vi har samlet en stærk alliance for at styrke de faglige uddannelser. Det er på høje tid, at erhvervsuddannelserne bliver prioriteret højere i Danmark, så det bliver mere attraktivt at gå på skolerne. Det er faktisk en bunden opgave, hvis man ønsker at bevare Danmarks velstand og velfærd. Vi kommer nemlig til at mangle tusindvis af faglærte i fremtiden, og der er risiko for, at der er produktion, som flytter ud af landet, fordi vi ikke har nok kvalificeret arbejdskraft, siger formanden for Dansk Metal Claus Jensen.

Claus Jensen har sammen med adm. direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, og tidligere statsminister og stifter af Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Poul Nyrup Rasmussen, taget initiativ til at stifte Alliancen for Faglig Uddannelse.

Alliance på dyster baggrund

Baggrunden for at skabe Alliancen for Faglig Uddannelse er dyster: Det er trods mange års indsats stadig ikke lykkedes at få flere end omkring hver femte ung til at vælge en erhvervsuddannelse. Samtidig er fremtidsudsigterne heller ikke lyse: Danmark vil i 2030 – som det ser ud p.t. – mangle op imod 100.000 faglærte.

”Der er for få, der vælger den faglærte vej, og vi har brug for, at langt flere unge ser bredden og mulighederne i en erhvervsuddannelse. Det er en opgave, der kræver nye fælles initiativer og løsninger, og som er helt nødvendigt for vores fremtidige velfærd, virksomheder og vækst,” siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Alle unge skal med

Det handler om at få alle unge med. Både dem, som er boglige, og dem, som er kreativt intelligente. De seneste tal viser, at 76.000 unge under 30 år hverken er i uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet. Blandt de 15-24-årige er det 7% – eller over 46.000 – som ikke har gennemført anden uddannelse end grundskolen og hverken har et job eller er i gang med en uddannelse. Og andelen af unge over 25 år med en studentereksamen, der ikke læser videre, er blevet større i løbet af de seneste 10 år.

Hos den landsdækkende ungerådgivning headspace kan man kun bekræfte de tal: Flere og flere unge mistrives og tvivler på retningen, job og uddannelse. Hver femte samtale med en ung i headspace handler om tvivl om job og uddannelse. Hver tiende ung, der i dag opsøger headspace, er hverken i arbejde eller i uddannelse ved deres første samtale, og de har markant lavere livstilfredshed, er mere ensomme og trives dårligere end andre unge, der kommer i headspace.

– Det har alt for store konsekvenser, at så mange står udenfor. En af nøglerne til det gode liv er, at man føler, at man passer ind i verden, også på arbejdsmarkedet. Vi må simpelthen handle, så vi får alle unge med. Derfor skal det være i top og attraktivt at tage en faglig uddannelse, siger Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Ny ung-til-ung vejledning om erhvervsuddannelser

Et helt nyt, meget konkret udgangspunkt for arbejdet i Alliancen for Faglig Uddannelse er initiativet ’Hvad kan jeg blive?’, som bl.a. er en ny, ung-til-ung, online vejledning om erhvervsuddannelse. Flere end 2.000 unge medudviklere fortæller på hjemmesiden hvadkanjegblive.dk om deres hverdag, fag og uddannelse. De fortæller, hvad de synes, der er godt på lige netop deres erhvervsuddannelse, og hvad de bryder sig mindre om. Hvad der overraskede dem, hvor de skaber værdi og hvilke typer virksomheder, de typisk arbejder for.

’Hvad kan jeg blive?’ er udviklet i en første udgave med støtte fra Industriens Fond og arbejdsmarkedets parter, og den videre udvikling over de kommende år har fået støtte fra A.P. Møller Fonden. ’Hvad kan jeg blive?’ bliver en central del af det holdningsskifte, der er nødvendigt for at få flere unge til at interessere sig for at tage en erhvervsuddannelse.