Børn skal ikke sidde ansigt til ansigt med deres gerningsmand i retten. Derfor bliver aldersgrænsen for, hvornår børn kan afhøres på video i stedet for i en retssal, forhøjet. Det har et enigt Folketin i dag vedtaget.

Fremover vil der kunne foretages videoafhøring af alle børn under 15 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Det vil også være muligt at videoafhøre andre børn og unge under 18 år, hvis særlige omstændigheder taler for det. I dag bliver videoafhøring som udgangspunkt kun brugt ved afhøring af børn under 13 år.

Justitsministeren har ligeledes fremsat et lovforslag for at skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn. Lovforslaget er ved at blive behandlet i Folketinget.

Baggrund

Videoafhøring indebærer, at barnet eller den unge under efterforskningen af en straffesag afgiver en forklaring, der optages på video og forevises som bevis under hovedforhandlingen i stedet for, at barnet eller den unge skal møde personligt i retten og afhøres dér. Videoafhøringen gennemføres hurtigst muligt efter politianmeldelsen i trygge rammer i et børnehus, hvor afhøringen foretages af en særligt uddannet videoafhører.

Videoafhøring bliver i dag som udgangspunkt kun brugt ved afhøring af børn under 13 år. Med vedtagelsen af lovforslaget vil der fremover herudover altid kunne foretages videoafhøring af børn i alderen 13-14 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Andre børn og unge under 18 år vil kunne videoafhøres, hvis særlige omstændigheder taler for det. Om det er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering af overtrædelsens art, omstændighederne ved forbrydelsen og barnets eller den unges personlige forhold, herunder alder samt psykiske udvikling og tilstand.