57,5 millioner over de næste fire år. Det er resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og satspulje-partierne om fordelingen af midlerne på sundhedsområdet.

”Vi er rigtig glade for, at regeringen og satspuljepartierne har valgt at støtte op om udbredelsen af headspace. Vi har set et stigende behov i forhold til det forebyggende arbejde, når det kommer til at fremme børn og unges mentale trivsel. Her er det virkelig positivt, at parterne anerkender og inddrager civilsamfundets aktører i denne indsats, så vi kan komme ud i hele landet”, siger Benedikte Kiær, formand i Det Sociale Netværk, som står bag headspace.

Lige nu er headspace i 18 byer, men der er behov for også at udvide til yderområderne i Danmark, så unge i hele landet kan nyde godt af det store arbejde, som de mange frivillige i headspace leverer hver dag.

”headspace er et super eksempel på, hvad der sker, når kommuner, regioner og civilsamfundet går sammen og bruger kompetencerne på den bedste måde. Vi har set, at headspace formår at hjælpe unge, der ellers ikke vil få hjælp og støtte til deres psykiske og sociale udfordringer. Det kan vi med denne aftale udbrede til endnu flere byer og lokalsamfund”, siger Benedikte Kiær og tilføjer:

”Siden vi blev etableret i 2013, har vi hjulpet mange tusinde, og vi har løbende dokumenteret vores arbejde, fået lavet evalueringer og undersøgt det økonomiske potentiale i headspace. Vi har igennem længere tid ønsket at øge dokumentationsindsatsen. Derfor glæder det os også, at regeringen i denne aftale har lagt op til, at vi kan styrke dokumentationen gennem en ekstern evaluering af headspace. Vi ønsker som altid den bedste dokumentation, når det gælder den forskel, som headspace gør for landets børn og unge og samfundet”.

En hæder til headspaces frivillige
Kernen i indsatsen i de eksisterende 18 headspace er over 450 frivillige, der er uddannet til at tale med de unge på deres præmisser og som er løbende får sparring, videreuddannelse og supervision, så de har redskaberne til at tage hånd om de mange forskellige problemstillinger, som de unge kommer.

”Frivillige kan noget unikt, og med headspace har vi skabt et rum, hvor børn og unge kan komme anonymt og blive mødt på deres præmisser. headspace kan tage hånd om det, de unge har på hjerte, store som små problemer, uden at skulle tænke på diagnoser, omverdenens forventninger eller hvilken dør, de skal gå ind ad i systemet. Derfor er det jo en hæder til de mange frivillige landet over, der yder en helt ekstra-ordinær indsats i headspace”, siger Benedikte Kiær.

De 57,5 millioner vil blive fordelt over en fireårig periode fra 2019 til og med 2022.

Annonce